Skip to Contents

Lineárny

Každý deň nás obklopujú veci, ktoré sa lineárne pohybujú. Jadro činnosti spoločnosti THK spočíva vo vývoji lineárneho vedenia, ktoré presne riadi pohyb zariadenia po priamke. Skúsenosti z tejto výroby nám umožňujú neustále rozširovať našu ponuku vyrábaných produktov lineárneho vedenia.

Lineárne vedenie so zapuzdrenou guľôčkou, model SHS


Použitý lineárny pohyb

Veľké automatické sklené dvere

Veľké automatické sklené dvere

 

Naše lineárne vedenia sa používajú na pohyblivé zavesenie veľkých automatických sklených dverí v mnohých nových inteligentných kancelárskych budovách. Bežné plastové súčasti na báze živice nemožno použiť z dôvodu zvýšenej hmotnosti takýchto dverí a nárazom vetra. Naše lineárne vedenia riešia tieto problémy. Umožňujú tiež kompaktnejšie vyhotovenie mechanizmu dverí a väčšiu voľnosť pri ich návrhu.


Produktoch

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie je naším hlavným produktom, ktorý ako prvý na svete uvádza do praxe komponent s lineárnym valivým pohybom.

Guľová tyč s drážkou

Guľová tyč s drážkou

Guľová tyč s drážkou je ložisko s drážkou pre valčekové vedenie.


Pohonná jednotka lineárneho vedenia

Pohonná jednotka lineárneho vedenia

Pohonná jednotka lineárneho vedenia je kompaktná pohonná jednotka s vysokou pevnosťou a presnosťou, v ktorej je integrované lineárne vedenie s guľovou skrutkou.

Klzná jednotka

Klzná jednotka

Klzná jednotka je lacné lineárne vedenie s lisovanou posuvnou súčasťou a valcovanými koľajničkami.


Klzné vedenie

Klzné vedenie

Toto klzné vedenie je lacné lineárne vedenie vyrobené z presne valcovaného oceľového plechu.