Skip to Contents

Lineárny

Každý deň nás obklopujú veci, ktoré sa lineárne pohybujú. Jadro činnosti spoločnosti THK spočíva vo vývoji lineárneho vedenia, ktoré presne riadi pohyb zariadenia po priamke. Skúsenosti z tejto výroby nám umožňujú neustále rozširovať našu ponuku vyrábaných produktov lineárneho vedenia.

Lineárne vedenie so zapuzdrenou guľôčkou, model SHS →


Použitý lineárny pohyb

Veľké automatické sklené dvere

Veľké automatické sklené dvere

 

Naše lineárne vedenia sa používajú na pohyblivé zavesenie veľkých automatických sklených dverí v mnohých nových inteligentných kancelárskych budovách. Bežné plastové súčasti na báze živice nemožno použiť z dôvodu zvýšenej hmotnosti takýchto dverí a nárazom vetra. Naše lineárne vedenia riešia tieto problémy. Umožňujú tiež kompaktnejšie vyhotovenie mechanizmu dverí a väčšiu voľnosť pri ich návrhu.