Skip to Contents

Otáčanie

Pohyby strojov možno všeobecne rozdeliť na otáčavé a lineárne. Guľôčkové ložiská patria medzi najznámejšie súčasti strojov vykonávajúce otáčavý pohyb. V ponuke produktov spoločnosti THK sú však základnými zariadeniami vykonávajúcimi otáčavé pohyby naše krížové ložiská. Tieto zariadenia poskytujú vyššiu úroveň efektivity než guľôčkové ložiská.

Krížové ložisko, model RU →

 

Použitý otáčavý pohyb

Roboty na oblúkové zváranie

Roboty na oblúkové zváranie

 

V otočných častiach kĺbov robotov na oblúkové zváranie na výrobných linkách sa používajú krížové ložiská. Keďže samotné krížové ložiská sú pevné v smeroch zaťaženia radiálnymi aj axiálnymi momentmi, možno ich používať na vývoj kompaktných spojov v robotoch.