Skip to Contents

Otáčanie

Pohyby strojov možno všeobecne rozdeliť na otáčavé a lineárne. Guľôčkové ložiská patria medzi najznámejšie súčasti strojov vykonávajúce otáčavý pohyb. V ponuke produktov spoločnosti THK sú však základnými zariadeniami vykonávajúcimi otáčavé pohyby naše krížové ložiská. Tieto zariadenia poskytujú vyššiu úroveň efektivity než guľôčkové ložiská.

Krížové ložisko, model RU

 

Použitý otáčavý pohyb

Roboty na oblúkové zváranie

Roboty na oblúkové zváranie

 

V otočných častiach kĺbov robotov na oblúkové zváranie na výrobných linkách sa používajú krížové ložiská. Keďže samotné krížové ložiská sú pevné v smeroch zaťaženia radiálnymi aj axiálnymi momentmi, možno ich používať na vývoj kompaktných spojov v robotoch.


Produktoch

Krížové ložisko

Krížové ložisko

Krížové ložisko je valivé ložisko s vysokou presnosťou otáčania schopné niesť zaťaženie v každom smere.

Vačková kladka

Vačková kladka

Vačková kladka je kompaktné ložisko s pevným hriadeľom a vstavaným ihlovým ložiskom.


Valčeková kladka

Valčeková kladka

Valčeková kladka je kompaktné ložisko s pevným hriadeľom a vstavaným ihlovým ložiskom.