Skip to Contents

V každodennom živote

V dnešnom svete sa kladú vysoké nároky na pohodlie, bezpečnosť a spoľahlivosť. Domáce spotrebiče a rôzne produkty sa vyvíjajú veľmi dynamicky. V kuchyni je súčasťou tohto vývoja aj technológia spoločnosti THK.

Kuchynské systémy

Kuchynské systémy

 

Kuchyňa v správnej výške pre každého

V kuchyniach s univerzálnym dizajnom sa pod drezom nachádzajú naše lineárne vedenia, zatiaľ čo závesné policové skrine obsahujú lineárne ložiská a hriadele LM. Zdviháky drezov s nastaviteľnou výškou boli v minulosti vystavované rôznym spôsobom namáhania a tlakom, ktoré mohli spôsobovať trhaný pohyb, nestabilitu a nebezpečné dôsledky.

Táto kuchyňa so systémom univerzálneho dizajnu však vďaka nášmu modelu SSR lineárneho vedenia týmito problémami netrpí. Keďže predvídame rôzne sily, ktoré môžu pôsobiť na pohyblivé súčasti kuchyne, vybrali sme tieto vysokopevné lineárne vedenia, aby sme zabezpečili plynulý pohyb a doposiaľ nevídanú úroveň bezpečnosti.

Čoraz viac sa približuje čas, keď budú medzi členmi jednej domácnosti stále väčšie vekové rozdiely, a preto budú tieto kuchyne s univerzálnym dizajnom čoraz dôležitejšie.


Použité produkty

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie

Lineárne vedenia predstavujú hlavné produkty spoločnosti THK a ako prvé na svete uvádzajú do praxe zariadenia s lineárnym pohybom a valivým kontaktom.

Lineárne ložisko

Lineárne ložisko

Lineárne ložisko sa používa v kombinácii s valcovitými hriadeľmi LM na lineárne vedenie.