Skip to Contents

Vo vede

Odvtedy, čo slávny taliansky astronóm Galileo Galilei prvýkrát pozoroval nebeské telesá ďalekohľadom, uplynulo už približne 400 rokov. Dnes sú k dispozícii väčšie a presnejšie astronomické teleskopy, ktoré umožňujú jasne pozorovať aj vzdialené hviezdy. Technológie spoločnosti THK sa používajú v teleskopoch v mnohých observatóriách.

Národné japonské astronomické observatórium (NAOJ)

Národné astronomické observatórium

 

Teleskop v tomto observatóriu sa pohybuje veľmi pomaly a umožňuje pozorovanie hviezd na nočnej oblohe. Plynulo a ticho sa pohybujúce systémy lineárneho pohybu bez vibrácií podopierajú teleskop a kupolu (strechu) observatória.

Hoci kupola observatória váži 400 ton, naše vedenia R umožňujú jej plynulý pohyb aj s veľmi malým pohonom. Sme veľmi radi, že naše vedenia R umožňujú ľuďom na celom svete pozorovať nádherné hviezdne konštelácie.


Použité produkty

Vedenia R

Vedenia R

Vedenia R využívajú lineárne vedenia, ktoré ako prvé na svete uvádzajú do praxe zariadenia s lineárnym pohybom a valivým kontaktom.