Skip to Contents


Domovská stránka > Ochrana osobných údajov

Spracovávanie osobných údajov zákazníkov

Tu nájdete najnovšie zásady ochrany osobných údajov, ktoré zodpovedajú nariadenie GDPR.

1. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti THK

Dátum vytvorenia: 1. apríl 2005
Dátum aktualizácie: 1. apríl 2017
THK CO., LTD.
Generálny riaditeľ Akihiro Teramachi

Naše podnikanie je postavené na vzťahoch so zainteresovanými stranami: nielen s našimi zákazníkmi, ale aj s našimi akcionármi a investormi, obchodnými partnermi a zamestnancami.

Správa a ochrana osobných informácií a súkromia zainteresovaných strán je dôležitá pre získanie ich dôvery a budovanie dlhodobých kladných vzťahov.

Prijali sme preto nasledujúce základné usmernenia pre zaobchádzanie s osobnými informáciami a zaväzujeme sa spravovať a chrániť všetky osobné informácie tak, ako je tu uvedené.

1. Zaväzujeme sa dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa zaobchádzania s osobnými informáciami, oboznámiť všetkých zamestnancov a ďalšie zainteresované osoby o dôležitosti ochrany osobných informácií, stanoviť pravidlá na zaistenie správneho zaobchádzania s nimi, bezchybne tieto pravidlá zavádzať a neustále zlepšovať naše postupy.

2. Vytvoríme vhodné systémy na ochranu osobných informácií, pričom zohľadníme rozsah a povahu činností rôznych oddelení. Zhromažďovanie, používanie, poskytovanie (vrátane poskytovania subdodávateľom), zverejňovanie, zmeny, pozastavenie používania a odstránenie osobných informácií budeme vykonávať náležitým spôsobom a v súlade s predpísanými ustanoveniami.

3. Zavedieme bezpečnostné opatrenia na zaistenie integrity a bezpečnosti osobných informácií vrátane opatrení na zabezpečenie informácií. Zároveň budeme vyvíjať neustále úsilie na zabránenie neoprávnenému prístupu k osobným informáciám, ich strate, zničeniu, falšovaniu, úniku atď.

Koniec


2. Zásady ochrany osobných údajov na našej webovej lokalite

Naposledy aktualizované 18.prosince 2012

ÚVOD/OZNÁMENIE A PRIJATIE PODMIENOK ZMLUVY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používanie našej webovej lokality vyžaduje váš súhlas s nasledujúcimi podmienkami zásad ochrany osobných údajov na našej webovej lokalite, ktoré sme stanovili alebo upravili. Tieto zásady by ste mali pravidelne kontrolovať, aby ste si boli vedomí všetkých skutočností. Tieto zásady ochrany osobných údajov opisuje informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našej webovej lokality www.thk.com, a spôsob ich použitia. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad, spôsobu použitia vašich osobných informácií alebo vplyvu, aký na ne má používanie tejto webovej lokality, obráťte sa na nás na adrese web@thk.co.jp.

ZHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

Používanie tejto webovej lokality nevyžaduje poskytnutie osobných informácií. Niektoré služby, ktoré si môžete predplatiť prostredníctvom tejto webovej lokality, však môžu vyžadovať poskytnutie osobných informácií, ako je napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa a ďalšie kontaktné údaje. Tieto osobné informácie nám umožňujú odpovedať na vaše otázky a posielať vám informačné bulletiny. Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že už od nás nechcete dostávať poštu, postupujte podľa odseku s názvom „Odhlásenie“, ktorý je uvedený nižšie. Okrem toho (ako je typické pre všetky webové lokality) môže pri používaní tejto webovej lokality náš webový server automaticky ukladať určité informácie, ako je napríklad názov vášho poskytovateľa internetových služieb, adresa IP vášho počítača, typ vášho prehľadávača a operačného systému, dátum a čas prístupu k našej webovej lokalite, adresa webovej lokality, z ktorej ste boli presmerovaní priamo na našu webovú lokalitu, adresa webovej lokality, na ktorú ste prešli z našej webovej lokality, a ďalšie podobné informácie týkajúce sa návštevy lokality. Môžeme tiež zhromažďovať informácie týkajúce sa spôsobu, akým vy a ďalší návštevníci používate našu webovú lokalitu. Pomocou získaných informácií vylepšujeme našu webovú lokalitu a služby, ktoré prostredníctvom nej ponúkame. Údaje nepoužívame na vytváranie vášho osobného profilu ani na zhromažďovanie vašich osobných informácií. Informácie zhromaždené pri používaní našej webovej lokality nebudeme poskytovať tretím stranám. Vyhradzujeme si však právo v našom mene poskytnúť tieto informácie našim zamestnávateľom, dodávateľom, agentom a príslušným orgánom v takom rozsahu, aby dané subjekty mohli prevádzkovať služby súvisiace s webovou lokalitou (ako je napríklad hosting webovej lokality alebo technická údržba). Vyhradzujeme si tiež právo poskytnúť tieto informácie akýmkoľvek tretím stranám, ak budeme presvedčení, že na to máme oprávnenie z jedného alebo všetkých nasledujúcich dôvodov: (i) podľa zákona; (ii) s cieľom vyhovenia rozhodnutiam súdu alebo vlády; (iii) s cieľom zabrániť, vyšetriť, odhaliť alebo trestne stíhať priestupky alebo útoky týkajúce sa technickej integrity webovej lokality alebo našej siete alebo (iv) aby sme chránili práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti THK, používateľov webovej lokality alebo verejnosti.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

(1) Súbory cookie, webové majáky a IP adresy.

Na našej webovej lokalite sa používajú súbory cookie, webové majáky a IP adresy na nižšie uvedené účely. Používatelia môžu naše súbory cookies a webové majáky deaktivovať v nastaveniach svojich prehľadávačov, no tým môžu byť obmedzené niektoré alebo všetky funkcie na webových stránkach.

[1] Na zistenie a vyriešenie príčin zlyhania servera alebo iných problémov

[2] Na skvalitnenie lokality a obsahu e-mailov

[3] Na prispôsobenie obsahu lokality a e-mailov jednotlivým používateľom

[4] Pre služby vyhradené iba pre členov, kde už boli zaregistrované osobné údaje, históriu prehľadávania, odpovede na dotazníky atď. sa používajú na marketingové účely

[5] Na používanie anonymizovaných informácií pre štatistiky

(2) Služba Google Analytics

Službu Google Analytics od spoločnosti Google, Inc. („Google“) používame na niektorých stránkach našej lokality, aby sme pochopili, akým spôsobom návštevníci používajú našu lokalitu. Používaním služby Google Analytics na našej lokalite spoločnosť Google zhromažďuje, zaznamenáva a analyzuje históriu prehľadávania návštevníkov našej webovej lokality prostredníctvom nami vydaných súborov cookie. Spoločnosť Google nám poskytuje výsledky analýzy a my ich používame na lepšie pochopenie spôsobu používania našej lokality používateľmi. Služba Google Analytics nezhromažďuje, nezaznamenáva ani neanalyzuje údaje používateľov, ktoré by umožnili ich osobnú identifikáciu. Spoločnosť Google zároveň spravuje tieto údaje v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov.
Používatelia môžu deaktivovať službu Google Analytics v nastaveniach doplnkov prehľadávača, čím zabránia službe Google Analytics zhromažďovať ich údaje. Službu Google Analytics je možné deaktivovať prevzatím doplnku „Google Analytics Opt-out Browser Add-on“ zo stránky Google na prevzatie doplnku na ukončenie používania služby v prehľadávači, nainštalovaním doplnku a nakonfigurovaním nastavení doplnkov v prehľadávači. Ak používateľ deaktivuje službu Google Analytics, služba Google Analytics sa deaktivuje na všetkých webových lokalitách, nie iba na tej našej, možno ju však kedykoľvek znova aktivovať zmenou nastavení doplnkov v prehľadávači.
Podmienky používania služby Google Analytics sú uvedené na webovej lokalite služby Google Analytics a na webovej lokalite spoločnosti Google nájdete vysvetlenie ich zásad ochrany osobných údajov.

Podmienky používania služby Google Analytics:
www.google.com/analytics/terms/sk.html
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google:
policies.google.com/privacy?hl=sk
Doplnok na ukončenie používania služby Google Analytics:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (English)

Poznámka: „Google Analytics“ je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Google.

ODHLÁSENIE

Ak už od nás nechcete dostávať materiály alebo chcete, aby sme vaše osobné informácie odstránili z databázy spoločnosti THK, obráťte sa na nás na adrese web@thk.co.jp. Ak vám posielame materiály prostredníctvom e-mailu alebo iného spojenia, môžete v daných materiáloch použiť funkciu odhlásenia, aby sme vedeli, že už nechcete naše materiály dostávať.

REVÍZIE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Internet a výhody, ktoré ponúka, sa rýchlo vyvíjajú, rovnako ako spôsoby používania Internetu a zákony, ktoré upravujú takého používanie. Spoločnosť THK si preto vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať a revidovať tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak chcete určiť, či boli tieto zásady ochrany osobných údajov revidované, pozrite si dátum poslednej aktualizácie na začiatku tejto stránky alebo nám pošlite e-mail na adresu web@thk.co.jp.

PREPOJENIA NA INÉ LOKALITY

Táto webová lokalita môže obsahovať prepojenia na iné lokality. Upozorňujeme, že nie sme a nemôžeme byť zodpovední za spôsoby ochrany osobných údajov na takýchto lokalitách a že tieto zásady ochrany osobných údajov sa výhradne vzťahujú na informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našej webovej lokality. Odporúčame vám čítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov na všetkých cieľových lokalitách, ktoré navštívite.