Skip to Contents

รายงาน CSR

รายงาน CSR 2018 ของ THK

THK Group ได้ทำการติดตามผลรายงาน CSR 2018 ของ THK ซึ่งเป็นรายงานฉบับที่เจ็ดของเรา ซึ่งจะให้ข้อมูลสรุปของกิจกรรมและความพยายามของ Group ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

รายงานฉบับนี้คือเครื่องมือในการสื่อสารที่จะช่วยให้เราได้รับความคิดเห็นที่สำคัญและปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมทางธุรกิจของ THK ให้ดียิ่งขึ้น

รายงาน CSR 2018 ของ THK
ดาวน์โหลดรายงานทั้งฉบับ (5,670KB pdf) (ภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ: เรายังได้แยกเนื้อหาของไฟล์นี้ออกเป็นไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดดูรายการด้านล่าง 

ดัชนี เนื้อหา
นโยบาย/เนื้อหา CSR ของ THK
(PDF 442KB) (ภาษาอังกฤษ)
นโยบาย CSR ของ THK
เนื้อหา
ข้อความจาก CEO
(PDF 131KB) (ภาษาอังกฤษ)
การปฏิบัติตามความรับผิดชอบของเราเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ภาพรวมบริษัท
(PDF 615KB) (ภาษาอังกฤษ)
ภาพรวมบริษัท
คุณสมบัติพิเศษ/ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีหลักของ THK รวมกันเพื่อสร้างผลิตที่มีการใช้งานหลากหลาย
(PDF 1,830KB) (ภาษาอังกฤษ)
TOSHO Inc.
ตลับลูกปืน LM Guide ของ THK ปรับปรุงความแม่นยำในการทำซ้ำและความเร็วของการจ่ายยา

สถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจังหวัดยามากูจิ
เทคโนโลยีของ THK สนับสนุนการเติบโตของการผลิตในท้องถิ่น

วัด JyouSenji นิกาย Honmon Butsuryu Shu
ระบบการแยกฐานเพื่อรองรับแผ่นดินไหวของ THK ปกป้องรูปปั้นของผู้ก่อตั้งนิกาย Honmon Butsuryu Shu ซึ่งอยู่ภายในวัด JyouSenji

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอากิตะ
การรักษาข้อมูลทางการแพทย์ระหว่างภัยพิบัติ

NS Solutions Corporation
SEED Noid ทำให้หุ่นยนต์ 5G ความเร็วสูงกลายเป็นความจริง

SECOM INDUSTRIES CO., LTD.
ผลผลิตโดยรวมเพิ่มเป็นห้าเท่าด้วยการติดตั้ง NEXTAGE®
โครงสร้างการบริหาร
(PDF 279KB) (ภาษาอังกฤษ)
การกำกับดูแลกิจการ
การควบคุมภายใน สินทรัพย์ทางปัญญา และความปลอดภัยของข้อมูล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบภายใน
BCP
การมีส่วนร่วมในสังคม
(PDF 1,071KB) (ภาษาอังกฤษ)
ร่วมกับซัพพลายเออร์ของเรา
ร่วมกับผู้ถือหุ้นของเรา
การประกันคุณภาพ
สุขภาพและความปลอดภัย
การสนับสนุนการพัฒนา (ความสมดุลในชีวิตการทำงาน)
ชุมชนท้องถิ่น

ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
(PDF 967KB) (ภาษาอังกฤษ)

การส่งเสริมการจัดการสภาพแวดล้อม
เป้าหมายสภาพแวดล้อม การบัญชีสภาพแวดล้อม และภาพรวมผลกระทบสภาพแวดล้อม
การอนุรักษ์พลังงานและการป้องกันภาวะโลกร้อน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
การจัดการวัตถุอันตราย
การจัดจำหน่ายสีเขียว
ความคิดเห็นของบุคคลที่สาม
(PDF 89KB) (ภาษาอังกฤษ)
Masahiro Sakane
Councilor, Komatsu Ltd.
บทบรรณาธิการ
(PDF 61KB) (ภาษาอังกฤษ)
บทบรรณาธิการ

 

หมายเลขด้านหลังรายงาน CSR ของ THK

2018 ตุลาคม 15

2016 ธันวาคม 16

2014 พฤศจิกายน 30

2014 มกราคม 05