Skip to Contents


Top Page > Manufacturing Expo 2022 [22 - 25 มิถุนายน 2565] (กรุงเทพมหานคร)

Manufacturing Expo 2022

งานจัดแสดงสินค้า

Manufacturing Expo 2022

วันที่

22 - 25 มิถุนายน 2565
10:00 - 18:00

สถานที่

ไบเทค, บางนา (BITEC Bangkok)

นิทรรศการ

ส่วนประกอบเครื่องกล