Skip to Contents


Top Page > METALEX 2022 [16 - 19 พฤศจิกายน 2565] (กรุงเทพมหานคร)

METALEX 2022

งานจัดแสดงสินค้า

METALEX 2022

วันที่

16 - 19 พฤศจิกายน 2565
10.00-18.00 น.

สถานที่

ไบเทค, บางนา (BITEC Bangkok)

นิทรรศการ

ส่วนประกอบเครื่องกล