Skip to Contents


Top Page > METALEX 2023 [22 - 25 พฤศจิกายน 2566] (กรุงเทพมหานคร)

METALEX 2023

งานจัดแสดงสินค้า

METALEX 2023

วันที่

22 - 25 พฤศจิกายน 2566
10.00-18.00 น.

สถานที่

ไบเทค, บางนา (BITEC Bangkok)

นิทรรศการ

ส่วนประกอบเครื่องกล

IoT Service