Skip to Contents


Top Page > Manufacturing Expo 2023 [21 - 24 มิถุนายน 2566] (กรุงเทพมหานคร)

Manufacturing Expo 2023

งานแสดงนิทรรศการ

Manufacturing Expo 2023

วันที่

21 - 24 มิถุนายน 2566
10:00 - 18:00

สถานที่

ไบเทค, บางนา (BITEC Bangkok)

นิทรรศการ

ส่วนประกอบเครื่องกล