Skip to Contents


TRANG CHỦ > MTA VIETNAM2019 [2 - 5 Tháng bảy 2019] (Ho Chi Minh)

MTA VIETNAM2019

MTA VIETNAM2019

Triển lãm

MTA VIETNAM2019

Địa điểm

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày

2 - 5 Tháng 7 năm 2019
9:00 - 17:00

Gian hàng số A3-51

ĐĂNG KÝ

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ TRƯỚC KHÁCH THĂM QUAN