Skip to Contents


TRANG CHỦ > MTA VIETNAM 2022 [6 - 9 Tháng 7 năm 2022] (Hồ Chí Minh)

MTA VIETNAM 2022

Triển lãm

MTA VIETNAM 2022

Ngày

6 - 9 Tháng 7 năm 2022
9:00 - 17:00

Địa điểm

Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), Hồ Chí Minh

Vật trưng bày

Các thành phần cơ khí