Skip to Contents


TRANG CHỦ > MTA VIETNAM 2023 [4 - 7 Tháng 7 năm 2023] (Hồ Chí Minh)

MTA VIETNAM 2023

Triển lãm

MTA VIETNAM 2023

Ngày

4 - 7 Tháng 7 năm 2023
9:00 - 17:00

Địa điểm

Saigon Exhibition and Convention Center(SECC),
Hồ Chí Minh

Vật trưng bày

Các thành phần cơ khí