THK’s ready-to-use IoT service is now available.Visualize the status of your components.

OMNIedge เหมาะสำหรับคุณ ถ้าหากว่า

 • การซ่อมบำรุงของคุณขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญ
  ของช่างผู้เชี่ยวชาญ
 • การซ่อมบำรุงของคุณต้องทำเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาตามแผนโดยไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายหรือการอัดจาระบี
 • คุณต้องการเริ่มใช้ระบบ IoT แต่ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

ติดตั้ง
เข้ากับชิ้นส่วน
อะไหล่

 • ❖ลิเนียร์ไกด์
 • ❖บอลสกรู
 • ❖อะไหล่เครื่องจักรอื่นๆ

ติดตั้งเข้ากับ
อุปกรณ์ของเครื่องจักร

 • ❖เครื่องตัดแต่งโลหะ
 • ❖เครื่องฉีดพลาสติก
 • ❖ชุดขับ ที่มีสภาวะแรงเค้น
 • ❖ชุดขับเคลื่อนโรบอท
 • ❖เครื่องพันพาเลท
 • ❖อุปกรณ์ที่ใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

OMNIedgeคืออะไร?
OMNIedge คือระบบที่ให้คุณติดเซ็นเซอร์เข้ากับชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อวัดปริมาณ
และแสดงแผนภาพสถานะปัจจุบันของอะไหล่เครื่องจักร

สะสมและวิเคราะห์ข้อมูลของชิ้นส่วนอะไหล่
ด้วยระบบ THK SENSING SYSTEM
Easily install on current equipment!

สะดวกในการติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่

แจ้งเตือนผ่านทางอีเมล
เมื่อชิ้นส่วนอะไหล่มีค่าสถานะผิดปกติ
Stay informed about component conditions!

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าสถานะของชิ้นส่วนอะไหล่

THK SENSING SYSTEM คืออะไร?
เทคโนโลยีนี้ ใช้อัลกอริทึมแบบดั้งเดิมและข้อมูลอ้างอิงจำนวนมาก เพื่อระบุค่าสถานะของชิ้นส่วนอะไหล่
โดยจะวินิจฉัยสภาพชิ้นส่วนอะไหล่และตรวจจับความล้มเหลวของชิ้นส่วนก่อนที่จะเกิดความเสียหายจริง

ทำให้การบำรุงรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง
ปรับปรุงอัตราการทำงานของเครื่องจักร และสนับสนุนการวางแผนการผลิตที่ง่ายดาย
โดยการแสดงแผนภาพสถานะของชิ้นส่วนอะไหล่

ระบบและการบริการของเรา

พวกเราได้สร้างแพ็คเกจ IoT สำหรับ
อุตสาหกรรมการผลิต ที่ทั้งสะดวกและปลอดภัย
โดยต้นทุนเริ่มต้นเป็นศูนย์

The OMNIedge System

The OMNIedge System

With OMNIedge...สนับสนุนการใช้งานอย่างเต็มที่ ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

 • ก่อน
  พวกเรารับฟังสิ่งที่คุณเผชิญ และช่วยกำหนดเป้าหมายและ ขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการนำ IoT ไปใช้
 • หลัง
  พวกเราช่วยขยายบริการไปยังสายการผลิตและโรงงาน
  อื่นๆ ทั่วโลก
ความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำ
 • OMNIedge เป็นระบบที่น่าเชื่อถือ โดยการเชื่อมโยงจุดแข็งของแต่ละบริษัทฯ ทั้งระบบคลาวด์, ระบบเครือข่ายแบบปิด(VPN) และเทคโนโลยีสื่อสารแบบ LTE
 • NTT docomo
 • CISCO
 • CTC
 • Microsoft

ชมข้อมูลเบื้องต้น OMNIedge

movie

รีวิวจากผู้ใช้งาน

รายงานจากผู้ใช้งานจริง ทุกคนมีความเข้าใจค่าสถานะของลิเนียไกด์ และการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โรงงาน A ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ

ก่อน
มีเพียงพนักงานที่มีประสบการณ์ ที่จะสามารถวินิจฉัยสถานะสภาพของลิเนียร์ไกด์ได้...

หลัง
พนักงานทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรืออยู่หน้างาน ก็สามารถรับรู้ถึงความเสียหายและสถานะของสารหล่อลื่นของลิเนียไกด์ได้จากตัวเลขที่แสดง

โรงงาน B ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ก่อน
พวกเราทำการซ่อมบำรุงหลายครั้งต่อปี โดยไม่ได้คำนึงถึงสภาพที่แท้จริงของเครื่องจักร...

หลัง
ประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงของพวกเราปรับปรุงมากขึ้น เพราะพวกเราสามารถจัดลำดับความสำคัญการซ่อมบำรุง โดยอาศัยข้อมูลสถานะความเสียหายและสถานะสารหล่อลื่นของลิเนียไกด์!

โรงงาน C ผู้ผลิตอาหาร

ก่อน
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการรอ ลิเนียไกด์ พวกเราจึงจำเป็นต้องเก็บสต๊อก ซึ่งทำให้เพิ่มต้นทุนคงคลัง

หลัง
พวกเราสามารถเฝ้าสังเกตสถานะสภาพและสัญญาณเตือนในการซ่อมบำรุงลิเนียไกด์ก่อนเกิดการชำรุด ทำให้พวกเราสามารถจัดการสต๊อกได้อย่างหมาะสม

ราคา

OMNIedge นำเสนอราคาที่เข้าถึงได้
โดยสมัครสมาชิกแบบราคาเหมาจ่าย

ระบบนี้สามารถนำไปใช้ได้ ด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการใช้งานระบบ IoT แบบดั้งเดิม ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียด

สอบถามราคา

ตามความต้องการ
OMNIedge ไม่เพียงแต่แสดงข้อมูลสถานะสภาพของลิเนียร์ไกด์
แต่ยังรวมถึงบอลสกรู และส่วนประกอบอะไหล่อื่นๆของเครื่องจักรด้วย
โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

+66-0-2751-3001


+66-92-2835138(Mr. Kittipong Tapana (Bank))

THK RHYTHM(THAILAND) CO., LTD.
LM System Division Bangkok Branch