Skip to Contents


Hlavní stránka > O tomto webu

O tomto webu

Dotazy ohledně těchto termínů je nutné směrovat na tuto adresu .

  1. Všechny dokumenty, fotografie a obrázky ("obsahy") jsou chráněný autorským zákonem a náleží společnosti THK CO., LTD a skupině jejích společností, pokud není určeno jinak. Uživatelům je přísně zakázáno prodávat , převádět nebo půjčovat obsah za jakýmkoli účelem. Obsah také není možné jakkoli upravovat, měnit ani přepracovávat.
  2. THK nenabízí žádnou záruku toho, že výkresy v souborech CAD publikované na tomto webu odpovídají skutečným produktům. THK si také vyhrazuje právo upravit obsah bez předchozího oznámení.
  3. Všechny informace a obsah publikovaný na tomto webu včetně souborů CAD a všech ostatních dat jsou nabízeny bez jakýchkoli záruk společnosti THK. THK nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo poškození vzniklé přímo nebo nepřímo z důvodu používání uvedených informací a obsahu. Mějte také na paměti, že obsah tohoto webu se mění bez předchozích upozornění.
  4. Nejsme zodpovědni za jakýkoli jiný web, ke kterému uživatele získá přístup prostřednictvím našeho webu. Při návštěve jiného webu uživatel bere na vědomí, že web je zcela nezávislý na společnosti THK a že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem uveřejněným na takovém webu.
  5. Uživatelé jsou sami zodpovědní za používání preventivních opatření proti infekci destruktivních programů, například počítačových virů, červů a trojských koní.