Skip to Contents

Yhteiskunnan tukena

Tuotteemme helpottavat infrastruktuurin kehittämistä ja tukevat teollisuuden entistä voimakkaampaa kasvua.

Ainutlaatuiset ratkaisumme ovat keskeisessä asemassa tuottamassa arvoa infrastruktuurialoilla, kuten tietotekniikassa, kuljetustekniikassa ja kunnallis- ja rakennustekniikassa. Jopa ihmisten ruokavaliota koskevat asiat ja kaupunkiemme moninaiset toiminnot kuuluvat THK:n toimenkuvaan.

Tietoliikenneverkot

Tietoliikenneverkkoja voidaan hyvällä syyllä pitää nykyaikaisen yhteiskunnan hermojärjestelmänä. Valokuituverkkojen käyttövarmuuden parantaminen on tärkeä tehtävä. Valokuitukaapeleiden tarkastuslaitteissa käytetään riittävän tarkkuuden aikaansaamiseksi lineaarijohteita, kuularuuveja ja muita THK:n valmistamia komponentteja.

Valokuitu


Tunneliporat

Kaupungeissa, joissa maan päällä oleva tila on jo hyödynnetty lähes kokonaan, on usein rakennettava ja ylläpidettävä maanalaisia kuljetusverkkoja. Tunneliporat ovat tärkeitä työvälineitä tunneleita rakennettaessa. Lineaarijohteitamme hyödynnetään tehokkaasti erilaisissa tunneliporaratkaisuissa.

Tunneliporat


Monikerrospysäköinnistä riisinistutuskoneisiin

Kehittämiämme teknisiä ratkaisuja käytetään useissa yhteiskunnan toimintoja tukevissa sovelluksissa aina kaupungeissa käytettävistä monikerroksisista pysäköintitorneista maanviljelyn tehokkuutta parantaviin riisinistutuskoneisiin.

Riisinistutuskoneita pellolla


Uskomme toimintamme hyödyttävän yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Käytä muutama hetki tutustuaksesi tuotteidemme hyödyntämiseen liikkeen näkökulmasta.

Takaisin || Seuraava