Skip to Contents

Teollisuusrobotit

Jakelurobotti

 

Robotteja käytetään useilla teollisuudenaloilla työkappaleiden nopeaan ja tarkkaan asettamiseen. Kehittyneemmät robotit pystyvät liikkumaan myös muihin kuin kohtisuoriin suuntiin käyttäen moninivelrakennetta, jonka avulla robotit pystyvät jäljittelemään ihmisen käsivarren liikkeitä. Nivelosien on oltava erittäin jäykkiä ja kääntymisliikkeiden erittäin tarkkoja, jotta nopeat pysähdykset eivät haittaa toimintaa. Ainutlaatuiset tuotteemme ovat riittävän pieniä ja tehokkaita myös näihin käyttökohteisiin.


5-niveliset suljetun linkkimekanismin robotit

Asetusrobotit haastavat kiihdytyksen ja jarrutuksen perinteiset rajat. Niiden ohjausosien on oltava erittäin tarkkoja ja jäykkiä, ja robotin perusrakenteen on pystyttävä vaimentamaan pysäytysten suuret voimat. Tarvittavan jäykkyyden ja nopeuden aikaansaamiseksi robottien kääntöosissa käytetään ristikkäisrullaholkkeja.

Kaarihitsausrobotit

Tehtaiden tuotantolinjoilla käytettävien kaarihitsausrobottien nivelten kiertoliikeosissa käytetään ristikkäisrullaholkkeja. Koska ristikkäisrullaholkit ovat riittävän jäykkiä kaikissa radiaali- ja akseliliikkeiden kuormitussuunnissa, niitä voidaan käyttää pienikokoisten robottinivelten rakentamiseen.

Skalaarirobotit

Skalaarirobotteja käytetään siirtämään ja asettamaan työkappaleita pienillä työalueilla. Lineaarijohteet ovat olennaisen tärkeitä riittävän tarkkuuden saavuttamiseksi työliikkeessä ja Z-akselin kiertoliikkeessä, jossa suuri nopeus ja mahdollisimman pieni ylimääräinen liike ovat elintärkeitä.

Kaksikäsirobotit

Ihmisen käsivarren liikkeitä simuloimaan suunniteltujen kaksikäsirobottien on pystyttävä toistamaan monimutkaisia liikkeitä pehmeästi. Tämän lisäksi robottien on kuitenkin oltava erittäin jäykkiä ja niiden liikkeiden on oltava nopeita. Lineaariliikejärjestelmämme ja ristikkäisrullaholkkimme mahdollistavat robottien koon pienentämisen samalla kun niiden jäykkyyttä ja toimintanopeutta parannetaan.

Käytettävät tuotteet

Lineaarijohde

Lineaarijohde

Päätuotteemme on lineaarijohde, keksintö, joka teki vierimisliikkeeseen perustuvasta lineaariliikkeestä todellisuutta ensimmäisenä maailmassa.

Ristikkäisrullaholkki

Ristikkäisrullaholkki

Ristikkäisrullaholkki on suuren vierimistarkkuuden rullalaakeri, joka kestää kuormitusta kaikkiin suuntiin.


Voitelutarvikkeet

Voitelutarvikkeet

Valikoima erilaisia voiteluun liittyviä tuotteita, joiden avulla voit varmistaa koneiden ja laitteiden riittävän voitelun.