Skip to Contents

Rakennusteollisuus

Maanjäristyssuojaus

 

Valmistamiamme tarkkuusosia käytetään teollisuuskoneiden lisäksi ulkotiloissa raskaiden taakkojen siirtämiseen esimerkiksi märissä ja mutaisissa olosuhteissa. Ihmisiä palvelevan infrastruktuurin ylläpitämisen ja kehittämisen mahdollistavia tuotteitamme käytetään useissa eri käyttökohteissa mukavan ja turvallisen elinympäristön rakentamiseen.


Rakennusten maanjäristyksiä vaimentavat rakenteet

Maanjäristyksen aiheuttamia voimia vaimentavat tekniset ratkaisut ovat olennainen vastatoimenpide maanjäristyksiin varauduttaessa. Toisiinsa nähden suorassa kulmassa olevien lineaarijohteiden yhdistely mahdollistaa vapaan liikkeen tason pinnalla kaikkiin suuntiin. Yhdessä kumirakenteisten vaimenninten kanssa toimiva ainutlaatuinen järistyksenvaimennusjärjestelmämme vähentää kevytrakenteisten talojen värinää maanjäristyksissä. Lineaarijohteiden valmistuksessa saamiemme kokemusten avulla pystymme kehittämään innovatiivisia järjestelmiä suojaamaan ihmishenkiä ja omaisuutta erilaisissa luonnononnettomuuksissa.

Suurten rakennusten järistyksenvaimennusrakenteet

Valmistamiamme vaimennusjohteita käytetään myös pilvenpiirtäjissä. Tällöin lineaarijohteita sijoitetaan ristikkäiseen muodostelmaan, jolloin rakennuksen vaakasuoraa värinää saadaan vaimennettua. Maan tärinän vaikutus rakennuksen runkoon pystytään minimoimaan ja järistyksen rakennukseen kohdistamia voimia vaimentamaan yhdellä tai kahdella kolmanneksella muuntamalla voimat pehmeämmiksi.

Tunneliporat

Elintärkeät liikenne- ja viestintäverkot rakennetaan usein näkymättömiin maan pinnan alle. Metro- ja kaapelitunneleiden ja muiden infrastruktuuritilojen kaivamiseen käytettävät tunneliporat ovat tässä työssä olennaisen tärkeitä. Maan alla toimivissa koneissa käytetään THK:n suuria lineaarijohteita materiaalien siirtämiseen ja tarkkaan asettamiseen.

Rakennusten värinänhallintarakenteet

Maanjäristykset aiheuttavat suurta huolta asukkaiden keskuudessa alueilla, joilla järistyksiä esiintyy, mutta THK:n tärinänvaimennusjärjestelmä voi auttaa. Lineaarijohteiden ja kuularuuvien teknisiä ratkaisuja soveltava järjestelmä auttaa suojaamaan ihmishenkiä ja ihmisten toimeentuloa maanjäristyksille alttiilla alueilla. Järjestelmä ehkäisee maanjäristysten aiheuttamia vaurioita mutta myös lievittää ihmisten pelkoja ja lisää turvallisuuden tunnetta.

Käytettävät tuotteet

Maanjäristyssuojausjärjestelmät rakennuksille

Maanjäristyssuojausjärjestelmät rakennuksille

Maanjäristyssuojausjärjestelmissämme sovelletaan yrityksemme keskeisiä tuotteita, kuten lineaarijohteita.

THK Isolation Table, model TSD

THK Isolation Table, model TSD

Flexible support for different sizes and numbers of objects such as servers, precision instruments, and works of art.