Skip to Contents


Första sidan > BNS-V / NS-V Kulskruv/momentkulbussning med lågt tröghetsmoment

BNS-V / NS-V
Kulskruv/momentkulbussning med lågt tröghetsmoment


Ännu snabbare rörelser är nu möjligt, snabbstart och snabbstopp.

catalogdownload

Förbättrar cykeltiden för horisontellt ledade robotar

Kunder letar efter Z-axlar med lågt tröghetsmoment för att förbättra cykeltiden för horisontellt ledade robotar. Denna produkt är mer kompakt och har lägre vikt än sina föregångare, uppnår lågt tröghetsmoment och hjälper till att optimera konstruktionen.

 


Lägre tröghetsmoment för förbättrade cykeltider

 

Jämförelse mellan den nya modellen BNS-V och den befintliga modellen BNS-A


 

Ger både precision och hastighet


Applikationsexempel: Scara- Robot

 

Att minska mutterns ytterdiameter och samtidigt hålla axeln i samma storlek sänker vikt och kan förkorta cykeltiden.
Genom att använda en mer kompakt och lättare produkt/kringutrustning långt ut från rotationscentrum minskar belastningen på motorer. Detta i sin tur minskar mängden värme som genereras och gör att utrustning kan köras längre tid än tidigare.

 

Konstruktion

BNS-V är en kombinerad produkt, med en kulskruvmutter och en momentkulbussning monterade på en och samma axel. Denna produkt kan utföra tre rörelsetyper, (rotation, linjär och spiral), med en enda axel. Genom att rotera innerdelen av en komponent eller båda samtidigt väljer man vilken rörelse man önskar utföra.


 

BNS-V kan utföra tre typer av rörelse, (rotation, linjär och spiral), med en enda axel.

1.Linjär rörelse

Vrid kulskruvsmuttern

Axeln rör sig upp och ner
(ingen rotation)

2.Rotationsrörelse

Vrid båda, kulskruvmutter
och momentkulbussning

Axeln roterar på plats

3.Spiralrörelse

Vrid momentkulbussning

Axeln rör sig upp eller ner medan
den roterar