Skip to Contents


Första sidan > Sekretess

Hantering av kunders personliga information

Här finner du vår uppdaterade sekretesspolicy gällande GDPR.

UPPDATERAD: 2 september 2020

1. THKs policy för skydd av personlig information

Skapad: 1 april, 2005
Uppdaterad: 1 april, 2017
THK CO., LTD.
CEO Akihiro Teramachi

Vår verksamhet bygger på våra mellanhavanden med våra intressenter: våra kunder naturligtvis men även våra aktieägare och investerare, affärspartners och anställda.

Hantering och skydd av personlig information och sekretess för våra intressenter är avgörande för att förtjäna deras förtroende och bygga långsiktiga positiva relationer.

För att uppnå detta har vi antagit följande grundläggande riktlinjer för hantering av personlig information och kommer att hantera och skydda all personlig information så som anges här.

1. Vi kommer att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser avseende hantering av personlig information, göra medarbetare och andra inblandade medvetna om vikten av att skydda personlig information, upprätta regler för att säkerställa korrekt hantering, implementera dessa regler utan undantag och kontinuerligt förbättra våra processer.

2. Vi kommer att upprätta lämpliga system för skydd av personlig information, med hänsyn tagen till avdelningarnas storlek och verksamhetstyp och hantera insamling, användning, tillhandahållande (inklusive tillhandahållande till underleverantörer), avslöjande, ändring, upphävande av användning och borttagande av personlig information, på ett korrekt sätt och i enlighet med de angivna villkoren.

3. Vi kommer att implementera säkerhetsåtgärder (inklusive informationssäkerhetsåtgärder) för att säkerställa integriteten och säkerheten av personlig information och ständigt vidta åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst eller förlust, förstörande, förfalskning, läckande osv. av personlig information.

Slut


2.Vår webbsidas sekretesspolicy

Senast uppdaterad December 18, 2012

INTRODUKTION/ ANGIVANDE OCH ACCEPTERANDE AV VILLKOR FÖR SEKRETESSPOLICY

Din användning av vår webbsida utgör ditt accepterande av följande villkor för vår webbsidas Sekretesspolicy, som skapats eller ändrats av oss. Du bör därför studera denna Sekretesspolicy regelbundet för att säkerställa att du är medveten om dess villkor. Denna sekretesspolicy beskriver den information som vi samlar in genom vår webbsida www.thk.com och hur vi använder den informationen. Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy eller hur din personliga information kan användas eller påverkas av din användning av vår webbsida, var vänlig kontakta oss på ( web@thk.co.jp ) .

DEN INFORMATION VI SAMLAR IN

Du behöver inte lämna någon personlig information för att använda denna webbsida. Dock kan vissa tjänster som du kan prenumerera på via denna webbsida kräva att du lämnar personlig information, såsom ditt namn, adress, e-postadress och annan kontaktinformation. Vi använder sådan personlig information för att svara på dina frågor och för att sända dig nyhetsbrev. Om du vid något tillfälle bestämmer dig för att du inte längre vill erhålla information från oss så var vänlig se stycket med överskriften 'Stryk mig'nedan. Dessutom, och som är fallet med alla webbsidor, kan vår webbserver vid användning av denna webbsida automatiskt spara viss information såsom namnet på din leverantör av internet, IP-adressen till de datorer du använder, den typ av internetmjukvara och operativsystem som du använder, datum och tid när du besökte vår webbsida, den webbsideadress, om sådan finns, varifrån du länkade direkt till vår webbsida, den webbsideadress, om sådan finns, som du fortsätter till från vår webbsida och annan liknade trafikrelaterad information. Vi kan också samla information om din och andra besökares besöksmönster. Vi använder föregående information som en hjälp att förbättra vår webbsida och de tjänster vi erbjuder genom webbsidan. Vi använder inte dessa data för att på något sätt skapa och underhålla en personlig profil av dig eller för att samla in personlig information från dig. Generellt gäller att vi inte kommer att avslöja den information vi samlar in genom användning av vår hemsida till tredje part. Vi förbehåller oss emellertid rätten att ge sådan information till våra anställda, konsulter, agenter och designers i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna genomföra viss webbsiderelaterad service (t.ex. underhåll) för vår räkning. Vi förbehåller oss också rätten att avslöja sådan information till tredje part om vi tror att vi är tvungna till det på grund av någon av följande orsaker: (i) enligt lagen; (ii) för att följa legala processer eller myndighetskrav; (iii) för att förhindra, undersöka, upptäcka eller åtala kriminella överträdelser eller attacker på den tekniska integriteten hos webbsidan eller vårt nätverk och/eller (iv) för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för THK, användare av webbsidan eller allmänheten.

ANVÄNDNING AV COOKIES

(1) Cookies, pixeltaggar och IP-adresser.

På vår webbplats används cookies, pixeltaggar och IP-adresser i de syften som listas nedan. Användare kan avaktivera våra cookies och pixeltaggar genom att avaktivera cookies i webbläsarinställningarna, men det kan förhindra användning av vissa eller alla funktioner på webbsidorna.

[1] Identifiera och lösa orsaker till serveravbrott och andra serverproblem

[2] Förbättra innehållet på webbplatsen och i e-post

[3] Individanpassa innehållet på webbplatsen och i e-post för användaren

[4] När det gäller tjänster för medlemmar där personlig information redan har registrerats används surfhistorik, undersökningssvar med mera för marknadsföringsändamål

[5] Använda avpersonifierad information för statistik

(2) Google Analytics

På vissa av webbplatsens sidor använder vi tjänsten Google Analytics från Google, Inc. ("Google") till att få information om hur besökarna använder webbplatsen. Användningen av Google Analytics på webbplatsen innebär att Google samlar in, registrerar och analyserar surfhistoriken för webbplatsens besökare utifrån de cookies vi använder. Vi får resultatet av analyserna från Google och använder det till att skaffa oss förståelse för hur användarna besöker webbplatsen. Inga av de data om användarna som samlas in, registreras och analyseras av Google Analytics innehåller personuppgifter. Dessa data hanteras också av Google i enlighet med deras sekretesspolicy.
Användarna kan avaktivera Google Analytics i webbläsarinställningarna för tillägg och på så sätt förhindra att Google Analytics samlar in deras data. Du kan avaktivera Google Analytics genom att ladda ned "webbläsartillägget Google Analytics Opt-out" från nedladdningssidan för webbläsartillägget Google opt-out, installera tillägget och konfigurera webbläsarinställningarna för tillägg. Om en användare avaktiverar Google Analytics, avaktiveras Google Analytics på alla webbplatser och inte bara på vår, men det kan återaktiveras när som helst genom att ändra webbläsarinställningarna för tillägg.
På Google Analytics webbplats hittar du en förklaring av Google Analytics tjänstevillkor och på Googles webbplats hittar du en beskrivning av deras sekretesspolicy.

Google Analytics användningsvillkor:
www.google.com/analytics/terms/se.html
Googles sekretesspolicy:
policies.google.com/privacy?hl=sv
Tillägget Google Analytics Opt-out:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (English)

Anmärkning: "Google Analytics" är ett registrerat varumärke som tillhör Google.

Om du vill strykas

Om du inte längre vill erhålla material från oss eller vill att din personliga information ska tas bort från THKs databas, var vänlig kontakta oss på web@thk.co.jp. Alternativt, när du erhåller material från oss genom e-post eller annan kommunikation kan du använda åtgärden "stryk mig" i den kommunikationen så att vi vet att du inte längre önskar erhålla sådant material från oss.

REVISION AV SEKRETESSPOLICY

Internet och de fördelar det erbjuder utvecklas snabbt liksom även de sätt som personer använder Internet på och de lagar som omger en sådan användning. THK förbehåller sig därför rätten att uppdatera och revidera denna sekretesspolicy när som helst. Du kan se om denna sekretesspolicy har reviderats genom att se på datumet för "Senaste uppdatering" överst på denna sida eller så kan du skicka e-post till oss på web@thk.co.jp .

LÄNKAR TILL ANDRA SIDOR

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Var medveten om att vi inte är och inte kan vara ansvariga för sekretessen på sådana andra platser och att denna sekretesspolicy endast gäller den information vi samlar in genom denna webbplats. Vi uppmanar dig att läsa sekretessuttalandena på alla destinationer du besöker.