Skip to Contents


Första sidan > HDR - Lämplig i applikationer där det är önskvärt med en skena

HDR - Lämplig i applikationer där det är önskvärt med en skena


HDR har kulkontakt som ger hög styvhet i Mc-riktningen (se nedan), vilket möjliggör applikationer med en skena även när moment appliceras i den riktningen.

catalogdownload

Funktion 1: Passar för applikationer med en skena

HDR har en inre styv design som möjliggör maskindelar konstruerade för endast en Skenstyrning. Det gör det möjligt att konstruera mer kompakta bord med lägre vikt.


Exempel på konstruktion

 

Funktion 2: Skenstyrningens övre yta skyddar kulbanorna

Kulbanorna på HDR finns på sidorna av skenstyrningen, vilket minskar risken för skador orsakade av fallande föremål. För en än säkrare funktion kan ett täckband installeras för att förbättra skyddet emot föroreningar.


 

Funktion 3: Vagnar och Skenor tillgängliga separat

HDR har en serie utbytbara LM-block och LM-skenor som kan kombineras fritt så länge de har samma modellnummer.