Skip to Contents


Första sidan > Fast positionering utan fastspänning - Lätt justerbara precisionsbord utan fastspänning

Fast positionering utan fastspänning - Lätt justerbara precisionsbord utan fastspänning

Positionering med en insexnyckel

Bild 1: Positionering med en insexnyckel

CAD och detaljerad produktinformation

Video

Under namnet Fix Stages erbjuder THK ett mångsidigt sortiment av precisionsbord för linjära och roterande rörelser samt för vinkeljustering.

Den speciella egenskapen hos dessa bord är den integrerade självlåsande mekanismen. Utan ytterligare fastspänning förhindrar detta att bordet förlorar sitt definierade läge på grund av glapp eller på grund av yttre krafter till skillnad från bord med laxstjärtsstyrning.

Fast positionering utan fastspänning

Bild 2: Fast positionering utan fastspänning

Dessutom kan positioneringen enkelt utföras med en insexnyckel. Eftersom det inte krävs några kläm- och justerskruvar är dessa precisionsbord mycket kompakta och utrymmessnåla utan att påverka andra delar.

Fix Stages erbjuds som linjära bord och kryssbord för XYZ-rörelser samt som rotationsbord och goniometrar. De är särskilt lämpliga för tillfällig positionering eller justering av lasrar, dispensrar och mikroskop samt för justering av kamerapositioner.

Goniometer

Bild 3: Goniometer för vinkeljustering