Skip to Contents


Första sidan > Ny kulbussning LMHB för enklare montering genom inpressning

Ny kulbussning LMHB för enklare montering genom inpressning

Med modell LMHB introducerar THK en ny linjär kulbussning för snabbare och enklare montering. Detta genom att bussningen pressas in i konstruktionen.

Kulbussning LMHB för enklare montering genom inpressning

Bild 1 Kulbussning LMHB för enklare montering genom inpressning

Tack vare fjädringsegenskaperna i de böjda metallplattorna (utvecklade av THK) som minimerar glappet mellan kulorna och stången, möjliggör kulbussningen LMHB en jämn och tyst rörelse.

Strukturen för kulbussningen LMHB

Bild 2 Strukturen för kulbussningen LMHB

Till skillnad från konventionella metallkulbussningar, kan modell LMHB enkelt monteras genom att pressas in i konstruktionen. Ytterligare monteringssteg eller en anpassning av den intilliggande konstruktionen är inte längre nödvändiga.

Enklare montering genom inpressning

Bild 3 Enklare montering genom inpressning

Dessutom bidrar denna typ till mer kompakta konstruktioner och anordningar tack vare sin enkla, platsbesparande montering.

Serien LMHB finns tillgänglig i sex olika storlekar med stångdiameter från 8 till 20 mm. Dessutom överensstämmer yttermåtten för den linjära kulbussningen med ISO 10285 serie 1. -Se den senaste katalogen online eller kontakta THK för mer information.

Produktbroschyr (PDF)