Skip to Contents


Första sidan > OMNIedge: THK:s IoT lösning för Linjärteknik inom tillverkningsindustrin

OMNIedge: THK:s IoT lösning för Linjärteknik inom tillverkningsindustrin

Från och med mars 2021 har THK utökat utbudet för sin IoT-lösning, OMNIedge, som lanserades förra året inom tillverkningsindustrin. Förutom användningsområdet bland skenstyrningar och kulskruvar, är tjänsten nu även tillgänglig för linjärenheter, som i stor utsträckning används inom tillverkningsindustrin. Intresset för OMNIedge har ökat med tiden, med över 1 000 enheter som redan används i maskiner hos kunder och i THK:s egna anläggningar. Många användare av OMNIedge har uttryckt sina lovord och förväntningar på systemets förmåga att visualisera komponenternas status och att samla in och analysera numeriska data på ett enkelt sätt.

Sensorer på komponenter inom linjär teknik

Bild 1 Sensorer på komponenter inom linjär teknik: Skenstyrningar, linjärenheter och kulskruvar

Tack vare sin användarvänlighet har linjärenheter antagits i större utsträckning vid användning tillsammans med skenstyrningar och kulskruvar i automatiserade utrustningar, t.ex. inom transport- och montering. När det gäller komponenterna i sådana anordningar har behovet av förebyggande felsökning utvidgats från skenstyrningar och kulskruvar till att även omfatta linjärenheter. För att tillgodose denna efterfrågan, har THK börjat erbjuda denna efterlängtade tjänst även för Linjärenheter.

Översikt av OMNIedge System

Bild 2 Översikt av OMNIedge System

Medan företaget för närvarande håller på att genomföra en gratis test för att bredda tillämpningsområdet till att omfatta roterande komponenter i enheter som pumpar och fläktar, kommer THK att fortsätta att utöka tjänsten för att främja hanteringen av den övergripande utrustningshälsan med förutsägbar feldetektering för maskinkomponenter i centrum. Genom denna tjänst kommer THK att bidra till kontinuerliga produktivitetsförbättringar på fabriksgolvet.

OMNIedge teknik

Bild 3 OMNIedge teknik

Precis som med de nuvarande versionerna av skenstyrningar och kulskruvar är installationen enkel. Sensorn behöver bara fästas på utsidan av Linjärenheten. Inga ändringar eller ytterligare bearbetning krävs. OMNIedge kan till och med läggas till en enhet som är i drift. Detta är perfekt för kunder som vill komma igång med förebyggande felsökning direkt.

En förstärkare kan ha upp till tre sensorer anslutna samtidigt. Alla kombinationer av anslutna komponenter (inklusive skenstyrningar, kulskruvar och linjärenheter) kan anslutas till samma förstärkare för att passa konfigurationen av maskinelement inne i utrustningen.

Förutom verktygsmaskiner kan systemet användas för allmänna industrimaskiner, t.ex. transport- och monteringsanordningar, som i stor utsträckning har infört användningen av Linjärenheter.

Ladda ner OMNIedge-katalogen