Skip to Contents


Första sidan > LM-guide Modell LSR är nu Registrerad i Japans Natur och Vetenskapliga Riksmuseum, inom Database för Industriteknologins histori

LM-guide (Linjär skenstyrning/Glidlager) Modell LSR är nu Registrerad i Japans Natur och Vetenskapliga Riksmuseum, inom Databasen för Industriteknologins historia

LM-guide Modell LSR

Den Linjära skenstyrningen modell LSR, utvecklad av THK är världens första kommersiella produkt av sitt slag. LSR har nu registrerats i databasen History of Japanese Industrial Technology, som upprätthålls av National Museum of Nature and Science in Japan.

Detta erkännande för LSR, att den använder THK:s egenutvecklade Teknik som möjliggör en linjär rörelse i maskiner genom en rullande rörelse. Blev därmed världens första linjära skenstyrning, som kommersialiserades 1972. Därigenom förbättrade LSR drastiskt maskinernas prestanda. Detta bidrog i hög grad till att den linjära skenstyrningen fick ett omfattande införande och spridning inom Japans viktiga verktygsmaskin- och halvledarindustri.

Bakgrunden till Japans Industriteknologis historiska Databas

I Japans Industriteknologis historiska databas lagras värdefullt material om teknikutvecklingen i efterkrigstidens Japan. Denna onlinedatabas underhålls av National Museum of Nature and Science's Center of the History of Japanese Industrial Technology för att bevara denna historia för framtida generationer.

Linear Motion Rolling Guide LSR (länk till "History of Japanese Industrial Technology" på japanska)