Skip to Contents


Första sidan > Ny line-up för kryssrullstyrning VRG

Ny line-up för kryssrullstyrning VRG

THK har tagit fram en ny line-up för kryssrullstyrning VRG. Den erbjuder en exceptionellt mjukt löpande linjär styrning med hög precision för begränsade slagrörelser.

Ny line-up för VRG

Bild 1 Ny line-up för kryssrullstyrning VRG

En speciell egenskap hos denna kryssrullstyrning är den integrerade kuggstångsmekanismen som synkronicerat förflyttar rullhållaren tillsammans med de vinkelräta precisionsrullarna vid varje linjär rörelse. Detta förhindrar att rullhållaren förskjuts, vilket annars kan uppstå i linjära styrningar med slagbegränsning pga tex vibrationer, tröghetsmoment eller stötar, och de kan leda till ökat slitage och/eller funktionsstörningar i drift. Den nära kontakten mellan rullarna och rullhållaren minskar risken för läckage av smörjmedel och ger dessutom mindre slitage och låg friktion.

Genom att installera två parallella kryssrullestyrningar kan systemet absorbera belastningar från alla fyra huvudriktningarna. Ställskruvar kan under montaget användas för injustering av Rullarnas förspänning för att ge systemet en högre grad av styvhet.

Kryssrullstyrning VRG med kuggstång

Bild 2 Kryssrullstyrning VRG med kuggstång
för synkroniserad rullhållare

Tack vare de stabila jämna löpegenskaperna och de extremt kompakta måtten är kryssrullestyrning VRG också lämplig för applikationer med minimala slaglängder. Den är dimensionellt kompatibel med den tidigare typen VR men har fler rullar och en högre belastningskapacitet. Den är idealisk för användning i optiska mätinstrument, halvledartillverkningsinstrument, optiska positioneringssystem, hanteringsutrustningar och röntgeninstrument.

Videoklippen om THK:s linjära teknik på vår officiella YouTubekanal.

Download VRG Catalog