Skip to Contents


Domov > Podatki o družbi

O THK

LM-vodilo

 

 

Ustvarjalne zamisli in edinstvena tehnologija so tisto, zaradi česar je družba THK postala pionirka na področju razvoja mehanizma linearnega premikanja vodil. Zdaj so naše naprave z LM-vodili nepogrešljiv del mehanskih in elektronskih sistemov v mnogih različnih panogah.
Družba THK je razvila tudi veliko drugih edinstvenih mehanskih komponent, kot so krogelna vodila, kroglična vretena in kroglični zglobi, ki jih proizvajamo in dobavljamo strankam po vsem svetu.

 


O THK

 

Ime naše družbe, »THK«, je sestavljeno iz kratic za angleške besede Toughness (odpornost), High Quality (visoka kakovost) in Know-how (znanje). S tem, ko se pri razvoju naše tehnologije in postopkih za proizvodnjo izdelkov usmerjamo na ta tri načela, si prizadevamo prispevati k izboljšanju družbe in razvoju panoge. Na tem spletnem mestu izkoriščamo priložnost za predstavitev različnih tehnologij in izdelkov, ki smo jih razvili.

 

Inovativna tehnologija LM-vodil
Predstavitev tehnologije LM-vodil, ki jo je prva razvila družba THK.

Aplikacije THK
Predstavitev izdelkov družbe – pri delu in v vsakodnevnem življenju.


Zgodovina družbe
Kratek oris zgodovine družbe THK, vključno s pomembnimi prelomnicami in časovnim prikazom razvoja izdelkov.