Skip to Contents

O THK

Ime naše družbe, »THK«, je sestavljeno iz kratic za angleške besede Toughness (odpornost), High Quality (visoka kakovost) in Know-how (znanje). S tem, ko se pri razvoju naše tehnologije in postopkih za proizvodnjo izdelkov usmerjamo na ta tri načela, si prizadevamo prispevati k izboljšanju družbe in razvoju panoge. Na tem spletnem mestu izkoriščamo priložnost za predstavitev različnih tehnologij in izdelkov, ki smo jih razvili.

Inovativna tehnologija LM-vodil
Predstavitev tehnologije LM-vodil, ki jo je prva razvila družba THK.

Aplikacije THK
Predstavitev izdelkov družbe – pri delu in v vsakodnevnem življenju.


Zgodovina družbe
Kratek oris zgodovine družbe THK, vključno s pomembnimi prelomnicami in časovnim prikazom razvoja izdelkov.