Skip to Contents


Domov > Podatki o družbi > Nagovor generalnega direktorja

 

Nagovor generalnega direktorja

Predsednik in generalni direktor družbe THK, Akihiro Teramachi

 


Stremenje k večji družbeni vrednosti

Kot družba, osredotočena na ustvarjalnost in razvoj, THK uporablja lastne tehnologije in inovativne ideje ter tako svetu ponuja edinstvene nove mehanizme. Ta pristop, podprt z neprekinjenimi raziskavami in razvojem, je temelj delovanja družbe THK. Filozofija družbe je "svetu nuditi inovativne izdelke in ustvarjati nove trende ter tako prispevati k ustvarjanju družbene blaginje." Družba THK bo še naprej stremela k neprekinjenem napredku in s tem prispevala k napredku vseh svojih interesentov.

Pri družbi THK smo želimo doseči mejnik 300 milijard jenov konsolidirane prodaje zato širimo obseg poslovnih dejavnosti s celostno globalizacijo in razvojem novih poslovnih področij.

Celostna globalizacija narekuje gradnjo novih tovarn in poslovnih prostorov v štirih ciljnih območjih: Japonska, Amerike, Evropa in Azija. Spoznali smo namreč, da je mesto zahteve hkrati tudi najboljše mesto za proizvodnjo, zato smo hitro vzpostavili prekomorske proizvodne centre. Poleg tega na novih lokacijah odpiramo tudi nove tržne oddelke. V preteklih letih smo okrepili svojo prodajno mrežo na nekaterih lokacijah. Med te spada na primer kitajski trg, na katerem je pričakovana rast, zaradi česar bomo lahko hitro in ciljano nudili izdelke na lokacijah, na katerih so potrebni.

Razvoj novih poslovnih področij vsebuje tudi razvoj poslovnih priložnosti pri novih porajajočih panogah. Oddelek FAI, ki pokriva področje avtomobilskih delov, pospešuje razvoj elektronskih naprav za avtomobilsko industrijo. Medtem postajajo naprave za potresno izolacijo vedno pomembnejše pri učinkovitih protipotresnih ukrepih. V koraku z rastjo zanimanja javnosti THK-jev oddelek ACE, pod okriljem katerega so naše naprave za potresno izolacijo, aktivno deluje na povečanju povpraševanja v panogi enodružinskih hiš. Oddelek IMT sočasno širi področje enot in naprav ter električnih delovnih členov, kjer je predvidena rast trga v prihodnosti.

Po propadu banke Lehman Brothers je postalo jasno, da bo gonilo svetovnega gospodarstva ekonomski razvoj v državah v razvoju, še posebej na Kitajskem. Prepričan sem, da bo povpraševanje v teh regijah v prihajajočih letih bistveno zraslo. Poleg tega je zaradi obveznih redukcij CO2 za zaščito okolja, predviden napredek pri implementaciji električne energije na različnih področjih, s čimer bi se povečala energetska učinkovitost. Povečano povpraševanje po strojih v državah v razvoju in napredek pri implementaciji električne energije bo bistveno povečalo zahteve po naših izdelkih.

THK bo pospešil celovito globalizacijo in razvoj novih poslovnih področij in ta napredek pretvoril v rast, hkrati pa še naprej iskal načine za povečanje profitabilnosti in vrednosti družbe.

Akihiro Teramachi
Predsednik in generalni direktor družbe
THK CO., LTD.


Načelo upravljanja

Svetu nuditi inovativne izdelke in ustvarjati nove trende ter tako prispevati k ustvarjanju družbene blaginje.