Skip to Contents

Zelené obstarávanie

Ochrana životného prostredia

 

Bez zveličovania možno povedať, že ak chce ľudstvo naďalej existovať na tejto planéte, je nevyhnutný harmonický vzťah so životným prostredím. Tento fakt si musí pripustiť nie len spracovateľský priemysel, ale aj všetci ľudia žijúci na Zemi.

Od rozširovania našich obchodných činností ako celku, až po každého jedného zamestnanca v skupine THK Group, sme si všetci nesmierne vedomí nášho vzťahu k životnému prostrediu, a sme odhodlaní účinne znižovať náš vplyv na životné prostredie.

Na tento účel prostredníctvom materiálov a súčiastok, ktoré používame pri výrobe našich produktov, ako aj pri obstarávaní sekundárnych materiálov, náradia a iných potrieb používaných v spracovateľskom priemysle, skupina THK Group verí, že je nevyhnutné brať do úvahy náš vplyv na životné prostredie.

Je to známe ako zelené obstarávanie, a na jeho základe zásadne eliminujeme používanie škodlivých chemických látok, berieme do úvahy náš vplyv na životné prostredie, a aktívne spolupracujeme s obchodnými partnermi v oblasti iniciatív pre ochranu životného prostredia.

Ustanovením smernice RoHS EÚ v júli 2006 sa posilnili predpisy v oblasti životného prostredia v rámci spracovateľského priemyslu po celom svete, a sociálne záväzky spracovateľských firiem nabrali na význame. Aby boli naše aktivity v oblasti životného prostredia stále aktuálne, skupina THK Group ustanovila stratégiu „THK Green Procurement Policy“ (Stratégia THK pre zelené obstarávanie), a všetkých obchodných partnerov žiadame, aby ju dodržiavali.

U našich obchodných partnerov sme si stále vážili prístup QCD (z angl. Quality, Cost and Delivery – kvalita, náklady a dodávka). K tejto skratke by sme teraz radi pridali písmeno E (z angl. Environment – životné prostredie). Na upevnenie našich existujúcich partnerstiev oceňujeme úplnú spoluprácu pri všetkých budúcich spoločných aktivitách.