Skip to Contents

Kto je spoločnosť THK?

Názov našej spoločnosti THK znamená „Toughness“, „High Quality“ a „Know-how“. Naším cieľom je prispievať k zdokonaľovaniu spoločnosti a vývoja priemyslu tým, že sa v procesoch vývoja našich technológií a výroby produktov zameriavame na tieto tri princípy. Na tejto lokalite predstavujeme rôzne technológie a produkty, ktoré sme vyvinuli.

Priekopník v oblasti lineárnych vedení

Priekopníci v oblasti lineárnych vedení
Úvod do lineárneho vedenia – technológie, ktorú svetu predstavila spoločnosť THK.

Spoločnosť THK nájdete tu!

Spoločnosť THK nájdete tu!
Predstavenie produktov spoločnosti THK – v práci a všade okolo vás.


História spoločnosti THK

História spoločnosti THK
Stručný prehľad histórie spoločnosti THK vrátane najdôležitejších míľnikov a časového prehľadu produktov.