Skip to Contents

Zmena spôsobov našej výroby

Dodávame produkty, ktoré podporujú najnovšie priemyselné technológie.

Vo výrobných linkách je potrebné používať vysokokvalitné vybavenie, aby bolo na celom svete možné vyrábať najmodernejšie produkty. Jednou z úloh spoločnosti THK je uspokojiť túto potrebu a pokračovať vo zvyšovaní kvality našich produktov.

Zariadenia na výrobu polovodičov

Zariadenia vyrábajúce polovodičové čipy, ktoré sa označujú ako „mozgy“ produktov informačných technológií, vyžadujú vysokú presnosť spracovania a vysokú produktivitu výroby. Keďže polovodičové čipy sú veľmi malé, výrobné zariadenia musia riadiť pohyb prístroja s presnosťou na desaťtisícinu milimetra. Na implementáciu technológie, ktorá dokáže bezpečne vykonávať toto riadenie, sa používajú miniatúrne lineárne vedenia, miniatúrne guľové skrutky a ďalšie produkty spoločnosti THK.

 

Polovodičový čip

 


Zariadenia na zostavenie elektronických súčastí a dopravné systémy priemyselných robotov

Mobilné telefóny, digitálne fotoaparáty a ďalšie zariadenia používajú dosky elektrických obvodov. Zariadenie na zostavenie elektronických súčastí, ktoré na tieto dosky montuje integrované obvody a ďalšie elektronické súčasti, využíva naše lineárne vedenia na vedenie nástroja s presnosťou na mikróny a v jednotkách sekúnd. Priemyselné roboty, prepravné systémy a ďalšie veľké výrobné zariadenia takisto používajú naše lineárne vedenia vo svojom systéme navádzania. Technológie spoločnosti THK možno nájsť v rôznych oblastiach výroby.

 

 


Produkty spoločnosti THK sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach. Typické príklady použitia ďalších produktov spoločnosti THK zobrazíte kliknutím na položku Aplikácie podľa priemyslu.

 

Späť  ∥  Ďalej