Skip to Contents


Domovská stránka > Informácie o spoločnosti > Správa od výkonného riaditeľa

Správa od výkonného riaditeľa

 

Akihiro Teramachi, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti THK

 

Snaha o zvyšovanie hodnoty podniku

Spoločnosť THK je predovšetkým zameraná na kreativitu a vývoj. Využívame originálne technológie a inovatívne myšlienky, aby sme svetu poskytli jedinečné nové mechanizmy. Tento prístup, ktorý je podporovaný neustálym výskumom a vývojom, tvorí základ fungovania spoločnosti THK. Našou obchodnou filozofiou je „poskytovaním inovatívnych produktov svetu a generovaním nových trendov prispievať k vytváraniu prosperujúcej spoločnosti“. Spoločnosť THK bude pokračovať v snahe o dosahovanie inovácií v prospech všetkých svojich investorov.

Keďže sme si stanovili cieľ rastu v hodnote 300 miliárd jenov v konsolidovanom predaji, prostredníctvom celoplošnej globalizácie a vývoja nových podnikateľských oblastí rozširujeme svoje obchodné aktivity.

V rámci celoplošnej globalizácie sme vybudovali podniky a pobočky v štyroch vybraných zónach: v Japonsku, v Severnej a Južnej Amerike, v Európe a v Ázii. V súlade s názorom, že oblasť dopytu je najvhodnejším miestom výroby, sme v krátkom čase vybudovali výrobné podniky v zahraničí. Pribúdajú tiež ďalšie predajné miesta. V posledných rokoch sme rozšírili predajnú sieť na rôznych miestach, na ktorých sa očakáva ďalší rast, napríklad na čínskom trhu. Produkty tak môžeme okamžite a presne dodávať všade, kde sú potrebné.

Vývoj nových oblastí podnikania zahŕňa rozširovanie našich obchodných príležitostí do nových rozvíjajúcich sa odvetví. Divízia FAI, ktorá sa zaoberá automobilovými komponentmi, zrýchľuje vývoj automobilových elektronických zariadení. Medzičasom sa zariadenia na seizmickú izoláciu začali čoraz viac považovať za účinné opatrenie proti zemetraseniam. V súvislosti s narastajúcim záujmom verejnosti začala divízia ACE spoločnosti THK, ktorá sa zaoberá vývojom zariadení na seizmickú izoláciu, aktívne pracovať na zvyšovaní dopytu v oblasti rodinných domov. Okrem toho divízia IMT pracuje na rozširovaní obchodu s kusovými výrobkami a zariadeniami, ako aj obchodu s elektrickými pohonnými jednotkami, v ktorých sa v budúcnosti očakáva rast.

Po páde banky Lehman Brothers je jasné, že hybnou silou svetového hospodárstva bude hospodársky rast v rozvojových krajinách a predovšetkým v Číne. Domnievame sa, že dopyt po strojných zariadeniach v týchto regiónoch bude v ďalších rokoch výrazne rásť. Vzhľadom na dôležitosť znižovania emisií CO2 v súvislosti s opatreniami na ochranu globálneho životného prostredia sa okrem toho očakáva pokrok v oblasti elektrifikácie v mnohých oblastiach s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť. Zvýšený dopyt po strojných zariadeniach v rozvojových krajinách a pokrok v elektrifikácii v značnej miere zvýšia dopyt po našich produktoch.

Spoločnosť THK urýchli celoplošnú globalizáciu a vývoj nových oblastí podnikania, aby tieto nové vývojové trendy premenila na rast, a zároveň sa bude usilovať o ďalšie zvyšovanie ziskovosti a svojej hodnoty.

Akihiro Teramachi,
prezident a výkonný riaditeľ
THK CO., LTD.


Princípy manažmentu

Poskytovaním inovatívnych produktov svetu a generovaním nových trendov prispievať k vytváraniu prosperujúcej spoločnosti.