Skip to Contents

Výskum a vývoj

Technologické centrum

 

V zmysle vlastnej podnikovej filozofie prinášať svetu inovačné produkty a zadávať nové trendy s cieľom prispievať k vytváraniu prosperujúcej spoločnosti sa skupina THK ako spoločnosť zameraná na tvorbu a vývoj neustále usiluje o to, aby prichádzala na trh s originálnymi výrobkami.

Globálny systém výskumu a vývoja pre novú generáciu

Spoločnosť THK sa vo svojich centrách výskumu a vývoja snaží využívať svoju východiskovú technológiu lineárneho pohybu a odborné znalosti na rozvoj svojich základných systémov lineárneho pohybu, mechatronických zariadení, ako sú XY presné polohovacie systémy a lineárne motorové pohonné jednotky, ako aj spotrebného tovaru z oblasti automobilových dielov, systémov seizmickej izolácie a tlmenia, zdravotníckeho vybavenia, letectva, robotiky a obnoviteľnej energie: v októbri roku 2017 bolo v Tokiu založené technologické centrum a nové ústredie spoločnosti. V roku 2010 založila skupina THK Group v Číne Centrum výskumu a vývoja.

Toto zariadenie, ktoré bolo prvým zariadením pre výskum a vývoj spoločnosti THK mimo Japonska, začalo plne fungovať v roku 2012. Po zriadení ďalšej prevádzky pre výskum a vývoj THK RHYTHM AUTOMOTIVE v Nemecku skupina THK Group mieri so svojimi štruktúrami venovanými výskumu a vývoju do Ameriky, Európy a Ázie s cieľom presnejšie kopírovať potreby zákazníkov na celom svete.