Skip to Contents

Tyčový lineárny posun s drážkami

Tyčový lineárny posun s drážkami

Zrkadlová úprava povrchu drážkového hriadeľa umožňuje dosahovať plynulý kĺzavý pohyb. Vďaka veľkej kontaktnej ploche a sústredenosti, ktoré umožňujú automatické určenie stredu pri pôsobení točivého momentu, ponúka tento produkt stabilný prenos točivého momentu.

Technická podpora

 

Tyčový lineárny posun s drážkami

 


Prehľad produktov

Model DP/DPM Zrkadlová úprava povrchu drážkového hriadeľa umožňuje dosahovať plynulý kĺzavý pohyb. Vďaka veľkej kontaktnej ploche a sústredenosti, ktoré umožňujú automatické určenie stredu pri pôsobení točivého momentu, ponúka tento produkt stabilný prenos točivého momentu. Podrobnosti/prehľad produktov (v angličtine)