Skip to Contents

Maticový posun

Maticový posun je klzná posuvná skrutka s vodiacim uhlom 45 stupňov, ktorý nemožno vyrobiť obrábaním. Jeho veľký vodiaci uhol je najvhodnejší na vytvorenie mechanizmov s rýchlymi prejazdmi a nízkymi otáčkami.

Technická podpora

Maticový posun

 


Modely

Maticový posun, model DCMA/DCMB Tento model dokáže jednoducho previesť lineárny pohyb na otočný pohyb a naopak so 70 % účinnosťou. Má veľké vedenie, a preto je optimálnym riešením na vytvorenie mechanizmu rýchleho posunu s nízkou rýchlosťou otáčania.

Podrobnosti/prehľad produktov (v angličtine)