Skip to Contents

Krížové ložisko

Krížové ložisko je valivé ložisko s vysokou presnosťou otáčania schopné niesť zaťaženie v každom smere. Keďže jeho valčeky sú usporiadané ortogonálne, dokáže niesť zaťaženie vo všetkých smeroch.

Technická podpora

Krížové ložisko

 


Otáčanie vnútornej a vonkajšej časti

Otáčanie vnútornej a vonkajšej časti

 

Integrovaný typ ložiska s vnútorným a vonkajším prstencom, ktorý možno používať na otáčanie vnútornej aj vonkajšej časti.

[Číslo modelu]
RU


Otáčanie vnútornej časti

Otáčanie vnútornej časti

 

Optimálny model pre miesta, na ktorých sa vyžaduje vysoká presnosť otáčania vnútornej časti.

[Číslo modelu]
RB, RA, RA-C


Otáčanie vonkajšej časti

Otáčanie vonkajšej časti

 

Optimálny model pre miesta, na ktorých sa vyžaduje vysoká presnosť otáčania vonkajšej časti.

[Číslo modelu]
RE