Skip to Contents


Domovská stránka > Informácie o produktoch > Aplikácie podľa priemyslu > Zariadenia na výrobu polovodičov a LCD displejov

Zariadenia na výrobu polovodičov a LCD displejov

Granulovací stroj

 

Zariadenia na výrobu polovodičov a LCD panelov sú dnes potrebné na výrobu rôznych druhov elektrických a elektronických spotrebičov vrátane osobných počítačov, mobilných telefónov a plochých televíznych obrazoviek. Pokroky vo výrobe týchto zariadení podporujú vylepšenia výkonu počítačov a funkcií mobilných telefónov a obohacujú životy ľudí tým, že znižujú ceny plochých televízorov. Produkty spoločnosti THK vyhovujú príslušným technologickým požiadavkám na presný a plynulý pohyb.


Jednotky na leštenie sklenených hrán

Kompaktné guľové skrutky a lineárne vedenia so zapuzdrenou guľôčkou, ktoré zabezpečujú plynulý pohyb, sa používajú v rámci vysokoefektívnych systémov výroby LCD panelov pre navigačné systémy pre automobily a mobilné zariadenia.

Zariadenia na prepravu sklenených podložiek

Na rýchlu prepravu veľkých sklenených podložiek na dlhé vzdialenosti je potrebná vysoká rýchlosť, maximálna presnosť a schopnosť sledovania pohybu aj pri vysokom zdvihu. Tieto vlastnosti možno dosiahnuť pomocou kombinácie lineárnych vedení a lineárnych motorových pohonných systémov.

Jednotky na kontrolu LCD panelov

Testovanie elektrických vlastností LCD panelov vyžaduje, aby bol merací prístroj schopný presne ukladať jednotlivé vrstvy na veľkej ploche. Lineárne vedenia a guľové skrutky obrobené s vysokou úrovňou presnosti umožňujú efektívnu výrobu LCD panelov všetkých rozmerov.

Rezačky

Rezačky vyrezávajú a oddeľujú jednotlivé čipy integrovaných obvodov z dosky tlačených spojov. Na presné vyrezávanie čipov integrovaných obvodov sa používajú laserové rezačky a veľmi tenké radiálne čepele na koncoch vysokorýchlostných otočných hriadeľov. V navádzacích a riadiacich častiach sa používajú lineárne vedenia a guľové skrutky, pretože tieto časti musia vždy pracovať s vysokou presnosťou a stabilitou. Extrémne presné technológie spoločnosti THK sú na tieto účely ideálne.

Použité produkty

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie je naším hlavným produktom, ktorý ako prvý na svete uvádza do praxe komponent s lineárnym valivým pohybom.

Guľová skrutka

Guľová skrutka

Guľová skrutka je vysokoefektívna posuvná skrutka s guľôčkou, ktorá zabezpečuje valivý pohyb medzi osou skrutky a maticou.


Lubrikačné príslušenstvo

Lubrikačné príslušenstvo

Na zabezpečenie dostatočného mazania strojov je k dispozícii kolekcia mazadiel.