Skip to Contents

Priemyselné roboty

Distribučný robot

 

Roboty sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach na veľmi rýchle a presné umiestňovanie obrábaných kusov. Niektoré roboty, ktoré nie sú obmedzené na ortogonálne pohyby, sú vybavené zostavami s viacerými kĺbmi, ktoré umožňujú simuláciu pohybu ľudských rúk. Tieto kĺbové spoje musia dosahovať vysokú pevnosť a presnosť pohybu, aby sa pri náhlom zastavení neodklonili z dráhy. Jedinečné produkty spoločnosti THK sú dostatočne výkonné a malé, a preto týmto požiadavkám vyhovujú.


Roboty s 5 kĺbmi

Polohovacie roboty musia čeliť výzve spojenej so zrýchľovaním a spomaľovaním. Navádzacia časť musí byť presná a stabilná a telo robota musí mať výborné tlmiace vlastnosti pri zastavení. V pohyblivej časti robota sa používajú krížové ložiská, ktoré umožňujú dosahovať túto pevnosť a rýchlosť.

Roboty na oblúkové zváranie

V otočných častiach kĺbov robotov na oblúkové zváranie na výrobných linkách sa používajú krížové ložiská. Keďže samotné krížové ložiská sú dostatočne pevné v smeroch zaťaženia radiálnymi aj axiálnymi momentmi, možno ich používať na vývoj kompaktných spojov v robotoch.

Skalárne roboty

Skalárne roboty sa používajú na presun a umiestňovanie obrábaných kusov v malých priestoroch. Systémy lineárnych vedení sú základom ich vysokej presnosti pri pohybe a otáčaní okolo osi Z, keď je potrebné dosahovať vysokú rýchlosť a nízke hádzanie.

Roboty s dvoma ramenami

Roboty s dvoma ramenami navrhnutými na simuláciu pohybov ľudských rúk musia byť schopné bez problémov opakovane vykonávať zložité operácie. Musia byť tiež stabilné a schopné rýchlej odozvy. Systémy lineárneho pohybu a krížové ložiská od spoločnosti THK umožňujú zmenšiť veľkosť týchto robotov a zároveň zvýšiť ich pevnosť a rýchlosť vykonávania operácií.

Použité produkty

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie je naším hlavným produktom, ktorý ako prvý na svete uvádza do praxe komponent s lineárnym valivým pohybom.

Krížové ložisko

Krížové ložisko

Krížové ložisko je valivé ložisko s vysokou presnosťou otáčania schopné niesť zaťaženie v každom smere.


Lubrikačné príslušenstvo

Lubrikačné príslušenstvo

Na zabezpečenie dostatočného mazania strojov je k dispozícii kolekcia mazadiel.