Skip to Contents

Elektronické zariadenia

3D tlačiareň

 

Elektronické zariadenie predstavuje skupinu malých súčastí a pohonných jednotiek. Stroje na výrobu týchto zariadení takisto obsahuje skupinu malých pohonných jednotiek. Spoločnosť THK dodáva veľké množstvo pohonných jednotiek do všetkých priemyselných a obchodných odvetví, kde sú neustále žiadané vďaka nenáročnosti na priestor a spotrebu energie.


Rôzne prenosné televízne kamerové systémy

Na diaľku ovládaný televízny kamerový systém sa musí pohybovať dostatočne plynulo v mnohých rôznych smeroch, aby mohol snímať jasný obraz. Prevádzka systému musí byť tiež tichá, aby bolo možné nahrávať čistý zvuk. Naše lineárne vedenia s technológiami zapuzdrených guľôčok sa uplatňujú v riadiacich mechanizmoch, v ktorých sa vyžaduje plynulosť a tichá prevádzka.

Bankomaty

V otvoroch bankomatov, do ktorých sa peniaze vkladajú alebo z ktorých sa vyberajú, sa používajú klzné vedenia od spoločnosti THK. Tieto klzné vedenia so svojou nízkou hmotnosťou a kompaktnými vlastnosťami ďalej prispievajú k vývoju kompaktných bankomatov.

Kompaktné zariadenia na vyvolávanie fotografií

V zariadení, ktoré sníma negatívy, spracováva obrazové údaje z filmov a vytvára farebné obrazy pomocou tlačiarne, sa používajú miniatúrne lineárne vedenia a guľové skrutky. Keďže takéto zariadenia sú určené na používanie v komerčných fotolaboratóriách a tlačiarňach, musia byť kompaktné. Miniatúrne produkty od spoločnosti THK poskytujú vysokú presnosť zaostrovania v časti na skenovanie filmov a zároveň umožňujú dosahovať kompaktné rozmery zariadení.

Použité produkty

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie je naším hlavným produktom, ktorý ako prvý na svete uvádza do praxe komponent s lineárnym valivým pohybom.

Guľová skrutka

Guľová skrutka

Guľová skrutka je vysokoefektívna posuvná skrutka s guľôčkou, ktorá zabezpečuje valivý pohyb medzi osou skrutky a maticou.


Klzné vedenie

Klzné vedenie

Toto klzné vedenie je lacné lineárne vedenie vyrobené z presne valcovaného oceľového plechu.

Lubrikačné príslušenstvo

Lubrikačné príslušenstvo

Na zabezpečenie dostatočného mazania strojov je k dispozícii kolekcia mazadiel.