Skip to Contents

Dopravné systémy

Dopravné systémy

 

Produkty spoločnosti THK sa často používajú v kritických častiach železničných vozňov, automobilov a iných vozidiel. Najmä pri výrobe automobilov sa produkty spoločnosti THK používajú takmer vo všetkých typoch zariadení, robotov, výrobných liniek a montážnych strojov.


Jednomiestne helikoptéry

V najmenších jednomiestnych helikoptérach na svete sa používajú vedenia R od spoločnosti THK v hriadeli vrtule. Zmena uhla vrtule umožňuje helikoptére otáčať sa a meniť smer.

Dvere na nástupištiach

Vo dverách na nástupištiach, ktoré zabraňujú pádu osôb na koľaje, sa používajú lineárne vedenia so zapuzdrenou guľôčkou a vačkové kladky. Produkty spoločnosti THK so svojou vysokou pevnosťou a tichou prevádzkou tieto dvere bezpečne držia.

Elektrické štvorkolesové vozíky

V spojovacích mechanizmoch systémov riadenia elektrických štvorkolesových vozíkov sa používajú guľové čapy od spoločnosti THK. V dnešnej starnúcej spoločnosti sa dopyt po týchto vozíkoch pre starších ľudí zvyšuje. Vďaka guľovým čapom funguje mechanizmus bez vôle, takže vozík možno bezpečne ovládať.

Použité produkty

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie je naším hlavným produktom, ktorý ako prvý na svete uvádza do praxe komponent s lineárnym valivým pohybom.

Guľová skrutka

Guľová skrutka

Guľová skrutka je vysokoefektívna posuvná skrutka s guľôčkou, ktorá zabezpečuje valivý pohyb medzi osou skrutky a maticou.


Vačková kladka

Vačková kladka

Vačková kladka je kompaktné ložisko s pevným hriadeľom a vstavaným ihlovým ložiskom.

Guľový čap

Guľový čap

Guľový čap je sférické klzné ložisko s guľovým kolíkom, ktoré umožňuje plynulý pohyb s minimálnou vôľou.


Čap

Čap

Čap je guľovité klzné ložisko obsahujúce presný guľovitý vnútorný prstenec a ponúkajúce pevnosť zodpovedajúcu oceľovým guľôčkovým ložiskám.

Lubrikačné príslušenstvo

Lubrikačné príslušenstvo

Na zabezpečenie dostatočného mazania strojov je k dispozícii kolekcia mazadiel.