Skip to Contents

Ďalšie výrobné odvetvia

Systémy lineárneho pohybu od spoločnosti THK sa používajú aj v špeciálnych zariadeniach na spracovanie a obrábanie, ktoré sa líšia od bežných obrábacích strojov a nástrojov, priemyselných robotov a ďalších výrobných zariadení používaných na všeobecné účely. Dodávame riešenia, ktoré vyhovujú všetkým špeciálnym požiadavkám a špecifikáciám zariadení.

Farbiace stroje

Farbiaci stroj prenáša materiál do farbiacej nádrže v priebehu procesu farbenia látky. Namiesto bežných vačkových kladiek sa vo vedení na vodorovný presun látky používa model JR lineárneho vedenia, aby sa znížili vibrácie a nepresné pohyby stroja. V zvislej osi sa na presun látky do farbiacej nádrže používajú lineárne vedenia so zapuzdrenou guľôčkou.

Stroje na rezanie kameňa

Naše lineárne vedenia so zapuzdrenou guľôčkou sa používajú vo vedeniach osí X, Y a Z strojov na rezanie kameňa, ktoré postupne prerezávajú kamene pomocou brúsnych kotúčov. Odlietavajúce kvapky vody a kúsky kameňa zhoršujú prevádzkové podmienky, no s mazacím systémom QZ a laminátovou škrabkou kontaktov LaCS možno lineárne vedenia efektívne používať aj v týchto podmienkach.

Stroje na spracovanie penového polystyrénu určeného na liatie

V stroji, ktorý spracováva penový polystyrén na liatie ako náhradu dreva, sa vo vedeniach osí X, Y a Z používa model SHS lineárneho vedenia so zapuzdrenou guľôčkou, zatiaľ čo v riadiacej časti týchto strojov sa používajú valcované guľové skrutky. Zdvih na osi X týchto strojov môže dosiahnuť 9 050 mm. Pri používaní modelu SHS sa odchýlka valivého pohybu stroja znižuje a zvyšuje sa presnosť liatia. Takisto je možné použiť mazací systém QZ, ktorý umožňuje dlhodobú prevádzku bez nutnosti údržby s obmedzenými rozvodmi.

Použité produkty

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie je naším hlavným produktom, ktorý ako prvý na svete uvádza do praxe komponent s lineárnym valivým pohybom.

Guľová skrutka

Guľová skrutka

Guľová skrutka je vysokoefektívna posuvná skrutka s guľôčkou, ktorá zabezpečuje valivý pohyb medzi osou skrutky a maticou.


Krížové ložisko

Krížové ložisko

Krížové ložisko je valivé ložisko s vysokou presnosťou otáčania schopné niesť zaťaženie v každom smere.

Klzná jednotka

Klzná jednotka

Klzná jednotka je lacné lineárne vedenie s lisovanou posuvnou súčasťou a valcovanými koľajničkami.


Klzné vedenie

Klzné vedenie

Toto klzné vedenie je lacné lineárne vedenie vyrobené z presne valcovaného oceľového plechu.

Lineárne ložisko

Lineárne ložisko

Lineárne ložisko je lineárne vedenie používané v kombinácii s valcovitým hriadeľom LM.


Vačková kladka

Vačková kladka

Vačková kladka je kompaktné ložisko s pevným hriadeľom a vstavaným ihlovým ložiskom.

Lubrikačné príslušenstvo

Lubrikačné príslušenstvo

Na zabezpečenie dostatočného mazania strojov je k dispozícii kolekcia mazadiel.