Skip to Contents

Krivka

Niektoré stroje musia okrem lineárneho pohybu vykonávať aj pohyb po plynulo zakrivenej dráhe. Umožňuje to vedenie R a zaoblené vedenie od spoločnosti THK. Tieto zariadenia umožňujú veľmi presné vedenie, ktoré nemožno dosiahnuť kombináciu bežných točivých a lineárnych pohybov.

Zaoblené vedenie, model HMG


Použitý pohyb po krivke

Zariadenia pre hru Bingo

 

V zariadenia pre hru Bingo sa používajú naše vedenia R. Veľké puzdro sa otriasa a otáča, čím premiešava guľôčky s číslami. Vedenia R umožňujú spoľahlivé kmitavé pohyby tohto zariadenia.