Skip to Contents

Prekrižovanie

Ak sú dva lineárne pohyby umiestnené ortogonálne v uhle 90 stupňov, možno dosiahnuť voľnejší pohyb. Ide o rozšírený spôsob použitia lineárneho pohybu. Voľný pohyb na rovnej ploche sa používa v rôznych odvetviach.

Krížové lineárne vedenie so zapuzdrenou guľôčkou, model SCR


Použitý ortogonálny pohyb

Technológia seizmickej izolácie budov

Technológia seizmickej izolácie budov

 

Technológia absorpcie otrasov znižujúca vibrácie pri zemetrasení je cenným opatrením pred zemetraseniami. Ak sú prvky lineárnych vedení skombinované ortogonálne, môžu sa voľne pohybovať na rovnej ploche. V kombinácii s tlmiacou gumou ide o základ jedinečného systému THK na absorpciu otrasov. Na základe poznatkov získaných pri výrobe lineárnych vedení vytvára spoločnosť THK nové systémy, ktoré môžu chrániť životy a majetok ľudí pred prírodnými katastrofami.