Skip to Contents

Špirála

Špirálovitý pohyb možno dosiahnuť pomocou otáčavých a lineárnych pohybov. Kombinácia týchto pohybov umožňuje presné a zložité polohovanie. Guľová tyč s drážkou od spoločnosti THK má na jednej osi matice guľovej skrutky a tyčový lineárny posun s drážkami, čím umožňuje otáčavé aj lineárne pohyby v rámci jedného kompaktného prevedenia.

Guľová skrutka/guľová tyč s drážkou, model BNS


Použitý špirálovitý pohyb

Skalárne roboty

Skalárne roboty

 

Skalárne roboty sa používajú na presun a umiestňovanie obrábaných kusov v malých priestoroch. Systémy lineárnych vedení sú základom ich vysokej presnosti pri pohybe a otáčaní okolo osi Z, keď je potrebné dosahovať vysokú rýchlosť a nízke hádzanie.