Skip to Contents

V domácnostiach a budovách

Obyvateľom oblastí s častými zemetraseniami spôsobujú tieto otrasy veľké starosti. Môže im však pomôcť naša technológia seizmických izolátorov, ktoré absorbujú otrasy a používajú sa v mnohých domácnostiach.

Domy absorbujúce otrasy

Domy absorbujúce otrasy

 

Ochrana života a majetku pred hrozbou zemetrasenia

Existujú dva základné typy technológie ochrany pred zemetrasením: „odolnosť voči otrasom“, čo znamená zosilnené stĺpy, trámy a steny odolné voči zemetraseniu, a „seizmická izolácia“ označujúca konštrukcie nainštalované v základoch domu, ktoré absorbujú samotné vibrácie. Ak je dom priamo spojenými so základmi, je priamo ohrozený seizmickými vibráciami. Konštrukcie so seizmickou izoláciou pôsobia ako tlmič, ktorý chráni dom. Ako je to znázornené na obrázku, konštrukcie seizmickej izolácie od spoločnosti THK absorbujúce otrasy využívajú krížové lineárne vedenia, pomocou ktorých výrazne znižujú množstvo vibrácií prenášaných zo zeme na dom.


Použité produkty

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie

Lineárne vedenie je naším hlavným produktom, ktorý ako prvý na svete uvádza do praxe komponent s lineárnym valivým pohybom.

Guľová skrutka

Guľová skrutka

Guľová skrutka je vysokoefektívna posuvná skrutka s guľôčkou, ktorá zabezpečuje valivý pohyb medzi osou skrutky a maticou.