Skip to Contents

Lineer Bilyeli Sürgü

Lineer Bilyeli Sürgü çok düşük kayma direnciyle çalışan, hafif, küçük ve sınırlı stroklu bir lineer kızak birimidir. Oldukça küçük sürtünme katsayısına ve düşük eylemsizliğine bağlı olarak yüksek hızlı tepki performansında etkili bir çözümdür.

Teknik Destek 

Lineer Bilyeli Sürgü


Kremayerli Model LSP

Kremayerli Model LSP

Model LS’yi temel alan kafesi bir kremaye ve pinyon mekanizmasına sahiptir, böylece kafesin kayması önlenir.


Kremayersiz Model LS

Kremayersiz Model LS

Son derece küçük sürtünme katsayısına sahip yüksek derecede korozyon dirençli bir sürgü birimi.


Kremayerli Model LSC

Kremayerli Model LSC

Taban sürücü için bir hava silindiri içerir. Tabanın yan yüzünde bulunan iki delikten gelen besleme havası sürgünün karşılıklı hareket etmesini sağlar.