Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về sản phẩm > Danh sách sản phẩm hiện đang trong tình trạng bị gián đoạn

Danh sách sản phẩm hiện đang trong tình trạng bị gián đoạn

Sau đây là danh sách các sản phẩm trong tình trạng bị gián đoạn.
Chúng tôi xin đề nghị các sản phẩm thay thế; tuy nhiên, không đảm bảo kích thước sản phẩm luôn giống như sản phẩm trước đây.
Khi chọn sản phẩm, bạn vui lòng tìm hiểu rõ chi tiết về kích cỡ sản phẩm một cách chắc chắn.

LoạisảnphẩmTênsảnphẩm (Mẫusố)NgàyngừngcungcấpTênsảnphẩmthaythếLưuý
LoạisảnphẩmTênsảnphẩm (Mẫusố)NgàyngừngcungcấpTênsảnphẩmthaythếLưuý
Hệ thống dẫn hướng LM Trục dẫn hướng LMKRF3February 2017KR15
KRF4
Hệ thống dẫn hướng LMNR25X
NR30
NR35
NR45
NR55
NR65
NRS25X
NRS30
NRS35
NRS45
NRS55
NRS65
December 2016NR-X/NRS-X
Vít me biBTKFebruary 2015BTK-VDiscontinued Product Catalog
(643KB)
KhácLM12-OP/LME12-OPJanuary 2015LM12GA-OP LM12GAUU-OP LME12GA-OP LME12GAUU-OP
Discontinued Product Catalog
(506KB)
KhácCF(H)12~30,-A Types
(All specifications including spherical outer ring type, such as stainless steel.)
December 2014CF(H)12~30-AB Types
CF12~30,-A Types

Discontinued Product Catalog
(508KB)
CFH12~30,-A Types

Discontinued Product Catalog
(511KB)
Hệ thống dẫn hướng LMRSR 5M
RSR 5N
RSR 5TN
RSR 5WM
RSR 5WTM
RSR 5WN
RSR 5WTN
RSR 7M
RSR 7N
RSR 7WM
RSR 7WTM
RSR 7WN
RSR 7WTN
RSR 7ZM
RSR 7WZM
RSR 9KM
RSR 9N
RSR 9WV
RSR 9WVM
RSR 9WN
RSR 9ZM
RSR 9WZM
RSR 12VM
RSR 12N
RSR 12WV
RSR 12WVM
RSR 12WN
RSR 12ZM
RSR 12WZM
RSR 15VM
RSR 15N
RSR 15WV
RSR 15WVM
RSR 15WN
RSR 15ZM
RSR 15WZM
RSR 20VM
RSR 20N
July 2014SRSRSR
Discontinued Product Catalog
(604KB)

RSR-Z/WZ
Discontinued Product Catalog
(159KB)
Hệ thống dẫn hướng LMSRS9M/9N/9GMDecember 2013SRS9XM/9XN/9XGM

Notice
(70KB)


SRS9M/9N/9GM
Discontinued Product Catalog
(518KB)

KhácCF(H)12~30,-B Types
(All specifications including spherical outer ring type, such as stainless steel.)
December 2013CF(H)12~30-AB Types
CF12~30,-B Types

Discontinued Product Catalog
(53KB)
CFH12~30,-B Types

Discontinued Product Catalog
(85KB)
Hệ thống dẫn hướng LM Trục dẫn hướng LMIntermediate flange and Housing A for KR, SKRMarch 2013Notice

(601KB)
Hệ thống dẫn hướng LMSNR/SNSJune 2012SVR/SVSSNR/SNS
Discontinued Product Catalog
(720KB)
KhácGSJune 2012-
KhácRC/RD/RT/RSMay 2012-
Hệ thống dẫn hướng LMRSH
RSH-Z
RSH-WZ
March 2012Click here for detailsNotice
(75KB)


RSH
Discontinued Product Catalog
(53KB)


RSH-ZM
Discontinued Product Catalog
(61KB)


RSH-WZM
Discontinued Product Catalog
(60KB)
Vít me biBNFN

φ16~ φ50
Number of items:105 items
March 2012Click here for details
Notice

(76KB)Discontinue part BNFN

(15KB)Available BNFN
(12KB)BNFN

Discontinued Product Catalog
(990KB)
Bộ dẫn hướng trượt/Ray trượtFBL55EJune 2010FBL51H
Bộ dẫn hướng trượt/Ray trượtFBW3590 reinforcing plateJune 2010FBW3590XR
Bộ dẫn hướng trượt/Ray trượtFBW50110HJune 2010FBW50110XRNotice

(8KB)
Bộ dẫn hướng trượt/Ray trượtFBW2560RDecember 2009FBW2560XRNotice

(8KB)
Hệ thống dẫn hướng LMLinear encoder guideNovember 2009-
Hệ thống dẫn hướng LMNR/NRS25R
NR/NRS25LR
NR/NRS25A
NR/NRS25LA
NR/NRS25B
NR/NRS25LB
November 2009Click here for details
Thanh trượt biLMT, LTFNovember 2009LT, LF
KhácAFE-GRSNovember 2009AFE-CA grease
Bạc cầuRBI18 - 22October 2009-RBI


Discontinued Product Catalog

(558KB)
Bạc cầuRBL/ALOctober 2009BL/BL-ARBL


Discontinued Product Catalog

(81KB)

AL


Discontinued Product Catalog

(576KB)
Bạc cầuTBS/ABSOctober 2009RBI/PB+CHUÔI* CHUÔI phải dokhách hànglàm.TBS

Discontinued Product Catalog
(551KB)
Đầu thanh truyền HB, NB, PBAOctober 2009PBHB


Discontinued Product Catalog

(27KB)

NB


Discontinued Product Catalog

(28KB)


PBA

Discontinued Product Catalog
(507KB)
Đầu thanh truyền HSOctober 2009NHS-THS


Discontinued Product Catalog

(39KB)
Đầu thanh truyền RBHOctober 2009PHSRBH


Discontinued Product Catalog

(41KB)
Bộ dẫn hướng trượt/Ray trượtFBW3590R/50110RApril 2009FBW3590XR/
50110XR
Notice

(8KB)
Hệ thống dẫn hướng LMHPRFebruary 2006SHS, etc. LM guide
Hệ thống dẫn hướng LMHRUFebruary 2006SHW, etc. LM guide
Hệ thống dẫn hướng LMLSRFebruary 2006SSR, etc. LM guide
Hệ thống dẫn hướng LMNSR-B/BA/HAFebruary 2006-
Hệ thống dẫn hướng LMNSR-BCFebruary 2006NSR-TBC
Hệ thống dẫn hướng LMRXWFebruary 2006SRG
Thanh trượt biE, NFebruary 2006-
KhácBR
FB
February 2006-
KhácVBM/VRMFebruary 2006VRT
KhácMCW, FC, TA, CWOctober 2005-0
Hệ thống dẫn hướng LMHSR-TA
HSR-TB
HSR-TR
HSR-HTA
HSR-HTB
HSR-HTR
HSR-HTU
HSR-HTAY
HSR-HTBY
HSR-HTRY
HSR-HAV
HSR-HBV
August 2004Click here for details
Hệ thống dẫn hướng LMRSR-9
RSR-9M
RSR-9W
RSR-9WM
RSR-12X
RSR-12MX
RSR12W
RSR-12WM
RSR-15
RSR-15M
RSR-15W
RSR-15WM
RSR-20
RSR-20M
August 2004SRS
Vít me biAK, AFAugust 2004EK, EF
KhácLR, LRA, LRB
1547 - 3275
August 2004LR-Z, LRA-Z, LRB-Z

Discontinued Actuator

 Product Name
(Model No.)
IA Series IA-01A, IA-01B, IA-02S, IA-02W, IA-02D, IA-02H, IA-02R, IA-03WX, IA-03RX, IA-03HX, IA-02V, IA-02AR, IA-306K, IA-310K, IA-410K, IA-420K,IA-FS,ES,IA-02E, IA-02F, IA-02ED, IA-02FD
IA-N85, IA-H85, IA-N180, IA-H180, IA-N230, IA-H230, IB-H180,IB-N180,IB-H230,IB-N230,IB-H2318, IB-N2318,IC-H180,IC-N180,IC-H230,IC-N230,IZ-H180, IZ-N180,IZ-H230,IZ-N230
HA1-N70, HA1-H70, HA1-N140, HA1-H140, HA4-N140, HA4-H140
Ballscrew Spline Actuator SNA 1616, SNA 2020, SNA 2525
Long Actuator LB 200/400, LV 200/400/700
LB 440/775, LV 240/440/775 (Production can only mechanism part
Actuator Pack HBW 50
Micro Dex α α15(B), α50(B)
Linear Pulse motor LP 02-20A, LP 04-20A, LP -04-30A
Linear Motor Guide HRM 0205, HRM 0210A, HRM 0225
Linear Servo Guide HRS 0560, HRS 1150, HRS 1300
LM Actuator GL 15,20 (Rodless cylinder drive)
Linear Motor Actuators
GLM 20, RDM-mini, RDM
LM Guide Actuator KR 30, KR 45

Discontinued Controller / Driver

 Product Name
(Model No.)
Teaching BOX
(Model No.)
Replacement Product Name / Notes
IA Series IA-C-M IA-T-M IA-01A, IA-01B, IA-02S, IA-02W, IA-02D, IA-02H, IA-02R
IA-C-S (Old) IA-T-S
IA-C-S IA-T-S
IA-C-SEL IA-T-M-SEL IA-03WX, IA-03RX, IA-03HX, IA-02V, IA-02AR, K series, FS series, IA-ES etc
IA-AC-SEL
IA-C-SX IA-T-SX
IA-AC-SX IA-T-EX
IA-M-SEL IA-T-SS
INC31, INC-32, INC-33 I-3043 IA-N85/H85, IA-N180/H180, IA-N230/H230 etc
INC31L, INC-32L, INC-33L
INC-U112 INC-U114 I-3660 HA1-N70/H70,HA1-N140/H140 etc
E・F series(Actuater with Controller) - -
ED・EF series(Actuater with Controller) - -
Long Actuater
OAC - LB200/400, LV200/400/750, SNA
AC-F -
AC-M - LB440/775,LV240/440/775
Actuater Pack
APC APT HBW50
Micro Dex α Series SD1015B02-1 - Driver for α15
SD1050B02-1 Driver for α50
Linear Pulse motor LD-101 Driver for LP02-20A, LP04-20A, LP04-30A
Linear Motor Guide LD300 Driver for HRM0205, HRM0210A
LD400 Driver for HRM0225
MD-310 Micro Step Driver for HRM0205, HRM0210A
Linear Servo Guide LD0560-1SN - Driver for HRS0560
LD0560-2SN
LD1150-1SN Driver for HRS1150
LD1150-2SN
LD1300-1SN Driver for HRS1300
LD1300-2SN
Controller Series QT - VLAST/CT Series, SKR/KR Series
LXT OP-1 KT Series, KL Series
LXA, LXA(UL specifications) OP-10 VLAST/CT Series, SKR/KR Series
GL-N Series, TH Series, TY Series, US/USW Series
AST Series, KT Series, KLA Series
CSKR Series, CGL Series, MA Series
General-purpose Controller  TW-5000Ⅱ - -
TW-100
TW-200, TW-200α
SD-2 SD-T
SD-4
Driver for Linear Motor Actuators TD - GLM10/15/20/20AP/25
CD - CCM05/07
FSD12A,FSD20A - GLM20
SGDD-01BX1AY21 - RDM1102
SGDD-01BX2AY21 RDM1104
SGDD-01BX3AY21 RDM1106
SGDD-01BX4AY21 RDM1108