Skip to Contents


Startpagina > Informatie over deze website

Informatie over deze website

Vragen over deze voorwaarden kunnen (in het Engels) worden gericht aan dit adres.

Algemene voorwaarden

  1. Het auteursrecht op alle documenten, foto's en illustraties ('inhoud') op deze website berust bij THK CO., LTD en de groep bedrijven, behalve indien anders wordt aangegeven. Het is de gebruikers ten strengste verboden om de inhoud om welke reden dan ook te verkopen, over te dragen of uit te lenen. Ook mag de inhoud op geen enkele wijze worden gewijzigd, aangepast of gereviseerd.
  2. THK kan niet garanderen dat de tekeningen in de CAD-bestanden die op deze website worden gepubliceerd, overeenstemmen met de uiteindelijke producten. THK behoudt zich ook het recht voor om de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.
  3. Alle informatie en inhoud die op deze website worden gepubliceerd, inclusief CAD-bestanden en andere gegevens, worden verstrekt zonder enige garantie van THK. THK accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor verliezen of schade die direct of indirect voortvloeien uit de effecten of resultaten van het gebruik van deze informatie of inhoud. De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en/of verwijderd.
  4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor andere sites die de gebruiker bereikt via deze website. Websites die kunnen worden bereikt via deze website zijn geheel onafhankelijk van THK, en wij hebben geen enkele controle over de inhoud van deze websites.
  5. Welke opties een gebruiker ook kiest, de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen tegen infectie door schadelijke programma's zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden en dergelijke.
  6. THK Co., Ltd. verwerft en beheert de persoonlijke gegevens van gebruikers die via deze website worden verstrekt.

Link plaatsen naar websites van THK

In het algemeen staat het u vrij om te verwijzen naar een website van THK. Echter, als u dit doet, verwijs dan naar de homepage van de betreffende website met een van de onderstaande links.

THK-website www.thk.com/
Website technische ondersteuning tech.thk.com/
Website seismische isolatie www.menshin.biz/
Website SEED Solutions seed-solutions.net/

De adressen en de inhoud van deze websites kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Gebruik geen frames om de inhoud van deze websites weer te geven. Houd er rekening mee dat links kunnen worden geweigerd als er enig gevaar bestaat voor schade aan het bedrijf of de reputatie van THK als gevolg van inhoud, links, etc. op de website die de link host (bijvoorbeeld laster of inhoud die tegen de goede zeden ingaat). THK draagt geen verantwoordelijkheid voor websites die links hosten.


Technologie die op deze website wordt gebruikt

Voor deze website zijn in het algemeen de volgende technologieën vereist.

XHTML 1.0/CSS2/JavaScript/Flash 6 en latere versies

Deze website werkt met behulp van de bovenstaande technologieën en latere versies.

 

Deze website is compatibel met de hieronder vermelde browsers.

Systeemvereisten

■ OS/browser

∙ Windows 7 en hoger
  Internet Explorer 11 en hoger
  Firefox laatste versie
  Google Chrome laatste versie
  Microsoft Edge laatste versie

∙ Macintosh OS X en hoger
  Safari laatste versie
  Google Chrome laatste versie

Houd er rekening mee dat er fouten kunnen optreden, afhankelijk van factoren zoals het besturingssysteem/browser.