Skip to Contents


Startpagina > Privacy

Gebruik van de persoonlijke gegevens van onze klanten

Hierbij treft u de laatste versie inzake de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

BIJGEWERKT: 2 september 2020

1. Het beleid van THK voor de bescherming van persoonlijke gegevens

Gemaakt: 1 april 2005
Bijgewerkt: 1 april 2017
THK CO., LTD.
CEO Akihiro Teramachi

De zakelijke relaties van ons bedrijf zijn gefundeerd op onze omgang met stakeholders: uiteraard zijn dat onze klanten, maar ook onze aandeelhouders en investeerders, zakelijke partners en medewerkers.

Het beheer en de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van onze stakeholders is essentieel om hun vertrouwen te winnen en op de lange termijn een positieve relatie op te bouwen.

Daarom hebben wij de volgende basisrichtlijnen opgesteld voor de omgang met persoonsgegevens en zullen we persoonsgegevens beheren en beschermen zoals hierna beschreven.

1. Wij houden ons aan alle toepasselijke wetten en verordeningen betreffende de verwerking van persoonsgegevens, maken alle werknemers en andere betrokkenen bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens, stellen regels op om te zorgen voor een correcte verwerking, implementeren deze regels consequent en verbeteren onze processen voortdurend.

2. Wij zetten adequate systemen op voor de bescherming van persoonsgegevens, rekening houdend met de omvang en de aard van de activiteiten op verschillende afdelingen, en behandelen verzameling, gebruik, verstrekking (waaronder verstrekking aan onderaannemers), openbaarmaking, wijziging, schorsing en verwijdering van persoonsgegevens op een gepaste wijze en in overeenstemming met de gespecificeerde bepalingen.

3. We voeren veiligheidsmaatregelen in, waaronder informatieveiligheidsmaatregelen om de integriteit en veiligheid van persoonsgegevens te garanderen, en zijn constant bezig om onbevoegde toegang of verlies, vernietiging, vervalsing, lekken etc. van persoonsgegevens te voorkomen.

Einde


2.Privacybeleid van onze website

Laatst bijgewerkt op 18 december 2012

INLEIDING/KENNISGEVING EN ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID

Als u onze website gebruikt, gaat u automatisch akkoord met de volgende bepalingen van ons privacybeleid, zoals aangepast of herzien door ons. U moet het privacybeleid daarom regelmatig inzien om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van deze bepalingen. In dit privacybeleid worden de gegevens beschreven die we verzamelen via onze website (www.thk.com) en de manier waarop we deze gegevens gebruiken. Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid of over de manier waarop uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt of beïnvloed door uw gebruik van onze website, kunt u contact met ons opnemen (web@thk.co.jp).

DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

U hoeft geen gegevens te verstrekken om gebruik te kunnen maken van deze website. Er zijn echter bepaalde services waarop u zich kunt abonneren via deze website en waarvoor u persoonlijke gegevens moet verstrekken, zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres en andere contactgegevens. We gebruiken deze persoonlijke gegevens om op uw vragen te reageren en u nieuwsbrieven te sturen. Als u deze informatie niet langer van ons wilt ontvangen, raadpleegt u de sectie Afmelden hieronder. Verder geldt zoals bij de meeste websites dat onze webserver automatisch bepaalde gegevens kan registreren, zoals de naam van uw internetprovider, het IP-adres van uw computer, de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en de tijd waarop u onze website bezoekt, eventueel het adres van de website met de koppeling waarop u geklikt hebt om naar onze site te gaan en meer van dergelijke gegevens. We kunnen ook gegevens met betrekking tot de verkeerspatronen van onze bezoekers combineren. We gebruiken deze gegevens om onze website en onze dienstverlening te verbeteren. We gebruiken deze gegevens niet om een persoonlijk profiel van u te maken of bij te houden, of om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. In het algemeen zullen we gegevens die we verzamelen door uw gebruik van onze website, niet onthullen aan anderen. We behouden ons echter het recht voor om deze gegevens te verstrekken aan onze werknemers, contractanten, agenten en vertegenwoordigers om deze in staat te stellen bepaalde werkzaamheden (bijvoorbeeld webhosting of onderhoud) voor ons uit te voeren. We behouden ons ook het recht voor om deze informatie te onthullen aan derden als we hiertoe verplicht zijn om een van de volgende redenen: (i) om wettelijke redenen; (ii) om te voldoen aan eisen van juridische of regeringsinstanties; (iii) in verband met het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten of aanvallen op de technische integriteit van de website of ons netwerk; en/of (iv) om de rechten, eigendommen of veiligheid van THK, de gebruikers van de website of het publiek te beschermen.

GEBRUIK VAN COOKIES

(1) Cookies, webbeacons en IP-adressen.

Op onze site worden cookies, webbeacons en IP-adressen gebruikt voor de hieronder vermelde doeleinden. Gebruikers kunnen onze cookies en webbeacons uitschakelen door cookies in de browserinstellingen uit te schakelen, maar als gevolg daarvan wordt sommige of alle functionaliteit op webpagina's mogelijk ook onbruikbaar.

[1] Om oorzaken van serveruitval of andere serverproblemen op te sporen en op te lossen

[2] Om de website- en e-mailinhoud te verbeteren

[3] Om de website- en e-mailinhoud af te stemmen op individuele gebruikers

[4] Voor diensten die alleen voor leden bestemd zijn waarbij persoonsgegevens al zijn geregistreerd, worden de bladergeschiedenis, antwoorden op vragenlijsten, enz. gebruikt voor marketingdoeleinden

[5] Om geanonimiseerde informatie te gebruiken voor statistieken

(2) Google Analytics

We gebruiken de Google Analytics-service van Google Inc. ("Google") op sommige pagina's van onze website om inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Het gebruik van Google Analytics op onze site betekent dat Google de bladergeschiedenis van bezoekers aan onze site verzamelt, registreert en analyseert op basis van cookies. Wij ontvangen de resultaten van de analyse van Google en gebruiken deze om beter te begrijpen hoe gebruikers onze site bezoeken. Geen gegevens over gebruikers die worden verzameld, geregistreerd of geanalyseerd door Google Analytics bevatten persoonlijk identificeerbare informatie. Deze gegevens worden ook door Google beheerd in overeenstemming met hun privacybeleid.
Gebruikers kunnen Google Analytics uitschakelen in de browserinstellingen, zodat Google Analytics geen gegevens kan verzamelen. Google Analytics kan worden uitgeschakeld door de "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" te downloaden van de downloadpagina voor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on, de add-on te installeren en de browser-add-on-instellingen te configureren. Als een gebruiker Google Analytics uitschakelt, wordt Google Analytics op ALLE sites – niet alleen bij ons – uitgeschakeld. Google Analytics kan op elk gewenst moment weer worden ingeschakeld door de browser-add-on-instellingen aan te passen.
Zie de Google Analytics-site voor een toelichting op de gebruiksvoorwaarden voor Google Analytics en de Google-site voor een toelichting op het privacybeleid van Google.

Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics:
www.google.com/analytics/terms/nl.html
Privacybeleid van Google:
policies.google.com/privacy?hl=nl
Google Analytics Opt-out Add-on:
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Opmerking: "Google Analytics" is een geregistreerd handelsmerk van Google.

 

AFMELDEN

Als u niet langer gegevens van ons wilt ontvangen of uw persoonlijke informatie uit de database van THK wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres web@thk.co.jp. Als u materiaal van ons ontvangt per e-mail of op een andere manier, kunt u de desbetreffende optie in deze berichten kiezen om ons te laten weten dat u deze materialen niet langer wilt ontvangen.

REVISIES VAN ONS PRIVACYBELEID

Het internet ontwikkelt zich snel, net als de voordelen die het biedt, de manieren waarop mensen het internet gebruiken en de wetgeving die betrekking heeft op dit gebruik. THK behoudt zich daarom het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te kunnen bijwerken en reviseren. U kunt nagaan wanneer dit privacybeleid voor het laatst is gereviseerd door te kijken naar de datum bij 'Laatst bijgewerkt' boven aan deze pagina. U kunt ook een e-mail sturen naar web@thk.co.jp.

KOPPELINGEN NAAR ANDERE SITES

Deze website kan koppelingen naar andere sites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de informatie die wij verzamelen via deze website. We raden u aan de privacyverklaringen te lezen van de websites die u bezoekt.